Ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende synes det er trist å gå til oppsigelser, men er samtidig glad for at de aller fleste sakene er løst. Foto: Glenn Slydal Johansen
Ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende synes det er trist å gå til oppsigelser, men er samtidig glad for at de aller fleste sakene er løst. Foto: Glenn Slydal Johansen

To journalister sagt opp i Bergens Tidende

Fikk det lite hyggelige budskapet da påsken sto for døra. Også en grafiker kan bli sagt opp.

Publisert Sist oppdatert

– Det er et trist faktum og har ikke skjedd før i bedriftens historie, sier lederen av redaksjonsklubben i BT, Dag Idar Tryggestad. Oppsigelsene ender sannsynligvis i retten.

– Utrolig leit, sier ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes.

BT vedtok i fjor høst en spareprosess som innebærer at det skal kuttes 30 millioner kroner i redaksjonen. Ledelsen informerte om at mellom 25 og 30 redaksjonelle årsverk må bort. I februar ble tallet satt til 27 årsverk og det ble sendt ut sluttpakketilbud. Fordi for få medarbeidere søkte i første omgang, fikk 10 ansatte i februar beskjed om at de var overtallige og måtte søke sluttpakke eller miste jobben gjennom oppsigelse.

Les Journalistens dekning av Bergens Tidende

6 av 10 har akseptert

Fredag 26. februar gikk svarfristen ut for de 10 ansatte i redaksjonen. Etter forhandlinger valgte 4 av dem å takke ja til tilbudet om sluttpakke.

Etter ytterligere dialog er det nå avklart at 6 av de opprinnelige 10 har akseptert sluttpakketilbudet. Én sak er trukket av ledelsen etter at det ble gjennomført drøftelser, og vedkommende journalist fortsetter i jobben sin som før.

– Det er bra, for det var feil av bedriften å peke på vedkommende, sier Tryggestad.

Status er nå at 2 journalister tilsluttet Norsk Journalistlag og 1 grafiker tilsluttet Fellesforbundet har valgt å ikke akseptere tilbudet om sluttpakke. De har gjennomført drøftelser med ledelsen. Journalistene mottok oppsigelsene torsdag, mens det også ser ut til å ende med oppsigelse for grafikeren.

Nå har de 14 dager på seg til å kreve forhandlinger, og bestemme seg for om de vil akseptere oppsigelsene eller eventuelt ta ut stevning til arbeidsrettssak. Den videre prosessen for de 2 journalistene er det i tilfelle Norsk Journalistlag sentralt som tar seg av.

Aldri skjedd før

– Det er et trist faktum at BT gjør dette. Meg bekjent har det aldri vært sagt opp folk her i forbindelse med nedskjæringer og overtallighet. Det er dessverre dette vi fryktet skulle skje, men vi har forberedt oss godt på det, sier Tryggestad.

Han legger til at de 2 oppsagte journalistene har forholdsvis lang ansiennitet. Også flere av de andre 6 ville etter klubbens oppfatning hatt en god sak dersom de hadde valgt å utfordre en eventuell oppsigelse i arbeidsretten.

– Blant de som har takket ja er det åpenbart gode saker i forhold til ansiennitetsprinsippet, og det samme med kompetanse. Men jeg har selvsagt respekt for at de har valgt annerledes, at de oppfatter at det beste for dem er å si ja til sluttavtale med bedriften og komme seg videre.

6 måneders oppsigelsestid

Tryggestad opplyser at ledelsen har informert om at de 2 journalistene som har mottatt oppsigelse foreløpig får stå i sine nåværende stillinger. De har seks måneders oppsigelsestid. Hva som skjer etter den tid vil være et tema for forhandlinger mellom BT, de 2 medarbeiderne og NJ.

Det er uklart hvor lang ventetid det er for arbeidsrettssaker i Bergen.

Tryggestad informerte medlemmene sine i et klubbskriv mandag.

– Et slikt budskap overskygger selvsagt andre og mer positive nyheter om BT. Noe annet ville vært rart når redaksjonen er kuttet med snart en fjerdedel. Det er mange gode kolleger som har sine siste arbeidsdager hos oss i disse dager.

Alternative innsparinger

Ansvarlig redaktør Hjertenes bekrefter de 2 journalistoppsigelsene og den sannsynlige oppsigelsen av en grafiker.

– På bakgrunn av drøftelsene som ble gjennomført med de berørte og deres tillitsvalgte, kom vi fram til at det likevel var riktig å plassere den ene berørte journalisten inn i den nye organisasjonen. Vi gikk derfor tilbake på vedkommendes sak. Det betyr ikke at noen andre blir tatt ut. Vi må heller jobbe på en annen måte med det omstillingsbehovet.

Hjertenes bekrefter dermed at den samlede nedbemanningen i redaksjonen ender på 26 årsverk. Ledelsen og de tillitsvalgte har jobbet parallet med andre tiltak som skal bidra til at målet om en insparing på 30 millioner kroner blir innfridd.

- Vi er ikke helt i mål, men vi skal klare det gjennom året. Det er utrolig leit, selvfølgelig, at vi måtte gå til et skritt som oppsigelser. Samtidig er 2 oppsigelser langt færre enn 10 eller 20, i det minste. Jeg er glad for at vi har klart å løse så å si alle saker uten oppsigelse, sier Hjertenes.

Powered by Labrador CMS