NJ-leder Hege Iren Frantzen konstaterer at det blir færre penger å drifte NJ for. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
NJ-leder Hege Iren Frantzen konstaterer at det blir færre penger å drifte NJ for. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

343 færre NJ-medlemmer det siste året

Like over halvparten er kvinner. 

Publisert   Sist oppdatert

– Det er mange. Det sier noe om situasjonen bransjen har vært i, og som den fortsatt er i, utbryter NJ-leder Hege Iren Frantzen. 

I alt har fagforbundet mistet 343 ordinært betalende medlemmer i løpet av fjoråret. Ved utgangen av 2017 hadde Norsk Journalistlag (NJ) 8.379 medlemmer. I toppåret 2008, det samme året mediekrisen så sin start, 9.739 medlemmer. 

– Det er lett å tro de midlertidige gode tilbakemeldingene fra bransjen gjør det lettere å puste, men det kan nok bli tøft framover, fortsetter NJ-lederen.

Hun viser til at det hver eneste dag går en journalist ut av en redaksjon i Norge og kommer aldri tilbake. Med seg tar kollegaen erfaring og kontakter. Disse blir ofte ikke erstatten, sier Frantzen og det bekymrer ledelsen i NJ. 

Her finner du medlemstatistikken.

Litt færre kvinner 

Frantzen mener det er viktig å gjøre grep nå som gjør at støtte til mediene handler om å styrke det redaksjonelle arbeidet og sikre å ha journalister på jobb. Det sørger for at bransjen kan utføre oppgavene sine med å overvåke samfunnet og å sikre borgernes rett til å ytre seg. 

En del av de som forsvant ut er kvinnelige journalister. Kvinneandelen har sunket fra 43,47 prosent til 43,18 prosent fra 2016 til i fjor. I alt 179 kvinner forlot NJ som ordinære medlemmer i fjor. 164 mannlige journalister forsvant også ut dørene. 

136 av medlemmene som forlot NJ var i Oslo. 

Får gjort mindre 

Færre medlemmer betyr lavere inntekter fra kontigenten. Dette mener NJ-lederen er fulgt tett av landsstyret og tatt hensyn til. Hun viser til at med lavere kontigent er det også mindre NJ som organisasjon kan gjøre. 

– Det er ingen annen måte å si det på. Landsstyret har følt på at vi må gjøre tøffe valg.

NJ jobber langt mer målrettet for at de som jobber i yrket skal føle det naturlig å være medlem. Frantzen sier organisasjonen er åpen for alle type journalister. Og viser til at for dem som jobber med nyheter faller det naturlig. 

– De som jobber med store datarigg hører hjemme i etiske fellesskapet, men kommer fra annen utdanning enn journalistutdanningen. For disse er det kanskje ikke naturlig å melde seg inn i NJ. Vi er opptatt av å være for alle som jobber med journalistikk.

Samtidig som det totale medlemstallet faller, opplever NJ også innmeldinger. I fjor meldte 624 seg inn i fagforeningen. 213 var studenter, 411 var ordinære medlemmer.