BETYDNING: Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes, mener Fokus Bank-dommen bør få betydning for flere Edda-bedrifter. Foto: Birgit Dannenberg
BETYDNING: Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes, mener Fokus Bank-dommen bør få betydning for flere Edda-bedrifter. Foto: Birgit Dannenberg

Pensjonsdom kan få konsekvenser

Ledelsen kan ikke tvinge ansatte over på dårligere pensjonsordninger, ifølge en dom. Den kan også kan få betydning for mediebedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

258 ansatte i Fokus Bank har vunnet en prinsipiell seier i Frostating lagmannsrett. De tapte i tingretten, mens et flertall i lagmannsretten ga de bankansatte medhold i at arbeidsgiveren ikke hadde rett til å tvinge dem over i en dårligere tjenestepensjonsavtale. Avgjørelsen kan få konsekvenser for mange ansatte i privat sektor.

– Dette er en historisk og svært viktig prinsipiell seier. Retten mener pensjon er å anse som en opparbeidet rettighet som står sentralt i de ansattes samlede lønnsvilkår, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet, som kjørte rettssaken på vegne av medlemmene sine i Fokus Bank.

– Gledelig

Leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Tore Eugen Kvalheim, er også svært glad for dommen. YS organiserer mange medieansatte gjennom fagforbundet Parat.

– Blir den stående, kan ikke arbeidsgiver ensidig fjerne eller forringe private tjenestepensjonsordninger, sier Kvalheim til fagbladet Kommuniké.

Leder av Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, ønsker ikke å trekke konklusjoner på vegne av mediebransjen.

– Vi må avvente en endelig avgjørelse i Fokus Bank-saken, dersom dommen ankes til Høyesterett. Jeg kan ikke se, etter en gjennomgang, at det er noen helt parallelle saker i vår bransje. Men vi vil følge med og vurdere eventuelle framtidige konsekvenser for våre medlemmer når det foreligger en rettskraftig dom, sier NJ-lederen.

For seint

For mange kommer dommen for seint. Titusenvis av arbeidstakere i privat sektor, blant annet i et stort antall mediebedrifter, måtte i perioden 2001 til 2007 akseptere at arbeidsgiverne endret ytelsespensjonsordninger til innskuddspensjonsordning. Mange steder kjempet de ansatte sterkt imot.

Fokus Bank-dommen kan vise seg å være interessant for ansatte i TV 2. De frykter at ledelsen skal følge opp tidligere signaler om å flytte samtlige medarbeidere over på innskuddsbasert tjenestepensjon. Klubb 2 har varslet sterke reaksjoner og rettssak dersom ledelsen endrer pensjonssystem.

Edda-bråk

Orkla Media (nå Edda Media) innførte innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte under 60 år fra 1. januar 2004. Tidligere nestleder i NJ, Kjetil Haanes, var den gang konserntillitsvalgt og kritisk til å erstatte ytelsesbasert pensjon med et innskuddssystem. Han mener Fokus Bank-dommen også bør få betydning for Edda-bedrifter der de ansatte stemte imot da styrene behandlet overgangen.

– Vi anbefalte folk å være kritiske og vurdere å gå imot, da den enkelte bedrift behandlet saken i 2003. Fokus Bank-dommen viser at ansatte har hatt altfor liten innflytelse. Det er ille at arbeidsgivere og eiere skal ha så stor makt over den enkeltes lønns- og pensjonsvilkår. Ordningen med innskuddsbasert pensjon har vært dårlig for de aller fleste i daværende Orkla Media, framholder Haanes.

Velstående Orkla-aviser som Tønsbergs Blad, Haugesunds Avis og Sunnmørsposten hadde gode, ytelsesbaserte ordninger, og de ansatte kjempet hardt mot overgang til en dårligere, innskuddsbasert pensjon.

Honnør

Tønsbergs Blad-journalist Jon Cato Landsverk var sentral i den lokale prosessen, som førte til at de ansatte stemte imot i avisstyret.

– All honnør til de ansatte i Fokus Bank, som har påtatt seg ubehaget med å kjøre rettssak mot ledelsen. Jeg er kjempeglad for utfallet. Politikerne bør utfordres og vurdere om det skal være lovlig for arbeidsgivere å spekulere på børsen med de ansattes pensjonsmidler, sier han.

Også i Haugesunds Avis stemte de ansatte samlet imot i styret.

– Vi har fått lite igjen for overgangen til innskuddspensjon, sier journalist Trine Styve Varlo, som var ansatterepresentant i 2003. Grafiker Sævar Sverrisson bekrefter at også han stemte imot i HA-styret.

Powered by Labrador CMS