Trine Østlyngen utenfor IJs lokaler i Fredrikstad. Foto: Terje I. Olsson
Trine Østlyngen utenfor IJs lokaler i Fredrikstad. Foto: Terje I. Olsson

Stipendordning frigjør seg

Pressens studiepermisjonsordning (Stup) flytter fra IJ i Fredrikstad og oppretter eget sekretariat i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Stup-styret vedtok mandag å opprette eget sekretariat i Norsk Journalistlags lokaler i Oslo og ansette fulltids Stup-leder. Stillingen skal utlyses umiddelbart, og styret håper å ha Stup-lederen på plass innen påske neste år.

– Vedtaket betyr en fristilling av Stup i forhold til IJ og skal vise likestilling i forhold til alle eventuelle kursleverandører. Målet er å utvikle et atskillig bredere faglig tilbud, sier nestleder i Stup-styret, Otto von Münchow.

Det har i lengre tid vært en klar oppfatning blant Stups eiere, NJ og MBL, at Stup vil være tjent med å frigjøre seg fra Institutt for Journalistikk.

Bukk og havresekk

Samarbeidsavtalen mellom Stup og IJ har av mange vært oppfattet som et signal om at IJ skal levere kurstjenester til Stup mer eller mindre alene, og uttrykk som «bukk og havresekk» er blitt benyttet. I september ga imidlertid styreleder Teddy Madsen klart uttrykk for at Stup skal flyttes til Oslo.

Samarbeidsavtalen med IJ ble sagt opp i sommer og har ett års oppsigelsestid. Avtalen med IJ har medført at Stup finansierte en 100 prosent stilling som Stup-sekretær og en 50 prosent fagstabsstilling ved IJ. Dessuten kjøpes regnskapstjenester. Vedtaket mandag innebærer et ønske om å beholde den rene sekretærtjenesten på IJ.

Den nye Stup-lederen skal være Stups ansikt utad, drive aktiv markedsføring av Stup-kurs og sørge for utvikling av nye Stup-tilbud.

Bred kontakt

Vedkommende skal ha kontakt med et bredt faglig miljø som også omfatter universiteter, høyskoler og IJ, eierne MBL og NJ, samt bransjen forøvrig. I september hadde Stup et eget møte med mulige kursleverandører, der man drøftet mulig samarbeid og ba om innspill til nye kurstilbud. Stup sitter på betydelige midler og har de siste årene ikke greid å bruke opp årlig kapitaltilgang som i hovedsak består i kursavgift per ansatt i tilsluttede mediebedrifter.

IJ-leder Trine Østlyngen sier at vedtaket er i tråd med det som er sagt tidligere og at det ikke er noen dramatikk i dette.

– Vi mister en halv stilling, men det har vi visst lenge, og vi har nok av oppgaver. Vi vil være en av flere kurstilbydere i forhold til Stup, og vår oppgave blir å lage gode kurstilbud framover.

Ingen dobbeltrolle

Østlyngen sier hun aldri har skjønt argumentasjonen om at IJ skal ha hatt en dobbeltrolle i forhold til Stup og undrer seg over at det nye Stup-sekretariatet skal ha tilhold hos NJ.

– Det nye i vedtaket nå er at Stup-lederstillingen skal plasseres i NJ. Det har hittil vært sagt at den plasseres i Oslo. I forhold til habilitetsspørsmål, så ser jeg ikke det som noen forskjell, men dette er opp til Stup-styret. Det undrer meg likevel at det skal være bedre i NJ enn hos oss, som jo er en stiftelse med alle parter.