Illustrasjon. Foto: Sascha Burkard/Crestock
Illustrasjon. Foto: Sascha Burkard/Crestock

Må dø som NJ-medlem

Slutt på gravferdsbidrag til tidligere medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlags landsstyre vedtok onsdag enstemmig og uten debatt å endre vedtektene for Pressens Gravferdskasse. Vedtaket innebærer at etterlatte etter utmeldte medlemmer ikke lenger får utbetalt gravferdsstøtte fra NJ. Dette til tross for at de avdøde betalte inn penger til kassen så lenge de sto tilsluttet NJ.

Endringen gjelder fra neste år. Gravferdsstøtten er for tiden på 7.230 kroner. I tillegg innebærer NJs forsikringsordning at alle medlemmer har en livsforsikring på 1G (70.256 kroner) til utgangen av det året man fyller 67 år.

Felleskasse med NR

Pressens Gravferdskasse er en felleskasse mellom Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Endringen krever derfor også tilslutning fra NR, som styrebehandler saken 23. februar.

– Vi innstiller på å godta endringen, og jeg kan ikke tenke meg at det blir noen særlig debatt i vårt styre, heller, sier generalsekretær Nils E. Øy i NR til journalisten.no.

Gravferdskassen forvaltes av et styre som består av to fra NJ og to fra NR.

Betinger medlemskap

Styret anbefaler en endring i vedtektenes paragraf 3:

«Den som går ut av organisasjonene på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle, kan bli stående som medlem. Det samme gjelder den som går ut av organisasjonene etter minst ti års medlemskap, og som har fylt 50 år».

Styret foreslår følgende som ny paragraf 3:

«Bidrag fra Pressens Gravferdskasse forutsetter medlemskap i NJ eller NR».

– Arbeidskrevende

Medlemmene i NJ og NR betaler en årskontingent til gravferdskassen gjennom sin medlemskontingent. NJ overfører for tiden 20 kroner per medlem. NJ-ledelsen mener det ikke er hensiktsmessig å opprettholde dagens formulering i paragraf 3, fordi den vil kreve et administrativt system som både er arbeids- og kostnadskrevende.

«Kontingenten til Gravferdskassa kan ikke betraktes som en sparing eller et innskudd som man tar med seg videre, men er å betrakte som en forsikringsordning. Og forsikringen bør være knyttet til medlemskap, ikke tidligere medlemskap», heter det i generalsekretær Jahn-Arne Olsens innstilling til NJs landsstyre.

Ut i protest

Saken er litt kilen i forhold til en del NJ-veteraner. I 2005 innførte NJ kontingent for pensjonister, noe som resulterte i at flere av de eldste medlemmene meldte seg ut i protest. Også NR har innført medlemskontingent for sine pensjonister. De utmeldte vil nå miste retten til gravferdsbidrag.

Det samme gjelder medlemmer som er strøket som følge av manglende kontingentinnbetaling.

«Siden vi ikke har tilbudt disse å fortsette i gravferdskassen, innstiller vi på å utbetale gravferdsbidrag for tidligere pensjonistmedlemmer som måtte falle fra i 2009. Fra 2010 vil ordningen være forbeholdt betalende medlemmer», skriver Olsen i sitt saksframlegg.

Han opplyste på møtet at gravferdskassen har gått med underskudd de siste årene, og at man nå tærer på fondet. Derfor ligger det an til en økning av satsen per medlem om noen år.

Powered by Labrador CMS