"Det er når kritikkverdige forhold skal bringes på banen det er krevende å drive med journalistikk", skriver informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson ved asylmottaket på Forus ved Stavanger. Foto: Privat
"Det er når kritikkverdige forhold skal bringes på banen det er krevende å drive med journalistikk", skriver informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson ved asylmottaket på Forus ved Stavanger. Foto: Privat

Mer støy enn fortjent

KOMMENTAR: Listen over alvorlige hendelser er ikke så lang som den mediene presenterer, skriver informasjonsansvarlig ved asylmottak.

Publisert Sist oppdatert

Asyljournalistikk har vist seg å være vanskelig. Det skapes mer støy enn fortjent både i det offentlige rom og på sider som ikke fortjener omtale eller oppmerksomhet i det hele tatt.

Den kolossale økningen av asylsøkere som banket på landets grensedører i fjor høst, har gjort noe med oss alle. Tilstrømmingen har vært en av de mest krevende oppgavene Norge har stått overfor siden Den andre verdenskrig, og har ført til en debatt og et engasjement som nærmest savner sidestykke.

Vi er rundt 100 personer som jobber dag og natt på Forus Midlertidig Mottak. Hver og én er dedikert til den spennende oppgaven å være vertskap for mennesker som har reist fra sine hjemland i Asia, Afrika og Midtøsten. Mennesker med en historie, mennesker som gjør et sterkt inntrykk.

Kommentaren ble først publisert i Stavanger Aftenblad og gjengis med tillatelse fra forfatteren

Liv i ruiner

Det er opp imot 1.000 personer som bor på Forusbeen. Hver og én av dem har sin egen kulturelle arv, sin egen religion, språk, væremåte og klesdrakt. I tillegg til disse helt vanlige forskjellene på folk, har mange av dem opplevd krig, tortur, bomber, granater, voldtekter, hus og hjem i grus – et liv i ruiner. Noen av dem bærer skadene etter krig og tortur synlig, andre i sine hjerter og sinn.

Det har siden oppstarten 18. november i fjor vært flere negative hendelser som naturligvis har gitt medieoppslag og -oppmerksomhet. Masseslagsmålet onsdag i forrige uke er én av dem. Og det vil mest sannsynlig komme flere hendelser i året som kommer, vi er godt forberedt på det.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Saker som ikke hendte

Listen over alvorlige hendelser er imidlertid ikke så lang som den mediene presenterer. Én av flere saker som ikke har hendt, er Aftenbladets sak sist torsdag kveld om «Bråk på asylmottaket på Forus igjen». Det er en så alvorlig påstand at kravet om samtidig imøtegåelse åpenbart var til stede.

Det var ikke bråk den kvelden. Men politiet var der, på et spennende og interessant oppdrag. Et oppdrag som ble utført på en så god og profesjonell måte at det ble satt norgesrekord i shaking hands.

Samme kveld kunne Aftenbladet melde at «Naboer politianmelder asylmottak for helseskadelig støy». Faktum er at det mange dager senere ikke foreligger noen anmeldelse. Det kom også fram i artikkelen at det var en anonym person avisen refererte til, ikke flere naboer som det sto i overskriften.

Etter at sameiet som er nærmeste nabo i forrige uke ga beskjed om støy fra noen kjølecontainere, har det vært tett og god dialog og en rekke forholdsregler har vært iverksatt. Heller ikke sameiet har innlevert noen anmeldelse, og kravene til støydemping skal vi naturligvis etterkomme.

Bør ringe en bjelle

Det er når kritikkverdige forhold skal bringes på banen det er krevende å drive med journalistikk. Det er når journalister som ikke kan arabisk snakker med asylsøkere som bare kan arabisk, det begynner å bli vanskelig, som for et par uker siden. Det er når NRK oversetter at tre familier har sovet på paller i en garasje det bør begynne å ringe i en bjelle, iallfall bør NRK ringe oss. Det samme bør Aftenbladet gjøre når de oversetter den samme mannen til at fem familier sov ute.

Begge redaksjonene er veldig klar over at disse familiene (det rette tallet er tre) sov inne i en oppvarmet kjeller, på sofaer med dyner rundt seg. Det er ikke slik at vi forventer å få samtidig imøtegåelse i enhver sak som omhandler Forus Midlertidig Mottak. Men når vi utsettes for sterke beskyldninger har vi krav på det. At vi lar barn sove ute i snøen i syv minusgrader, eller på paller, er utvilsomt en sterk beskyldning.

Det er også god presseskikk å spørre foreldrene om samtykke når man filmer barn, også å vurdere konsekvensene, noe særlig NRK ikke synes å bry seg videre om. Eksemplene er flere, og bruken av en ni år gammel syrisk gutt i et innslag i 18.45-sendingen 14. januar, er et grovt presseetisk overtramp.

UDI betaler over 200 millioner skattekroner for 12 måneders drift av Forus Midlertidig Mottak. Det skulle bare mangle at ikke mediene bedriver kritisk journalistikk rundt dette, og vi som operatør må naturligvis være åpne og tilgjengelige – også i saker av negativ karakter.

Asyljournalistikk har vist seg å være vanskelig, det skapes mer støy enn fortjent både i det offentlige rom og på sider som ikke fortjener omtale eller oppmerksomhet i det hele tatt. De som iallfall ikke fortjener det, er våre beboere.

Lars Petter Einarsson er informasjonsansvarlig ved Forus Midlertidig Mottak

Powered by Labrador CMS