Fungerende klubbleder Ingrdi Langland Olderbakk i NRK Hordaland mener det er viktig å se framover. Foto: Privat
Fungerende klubbleder Ingrdi Langland Olderbakk i NRK Hordaland mener det er viktig å se framover. Foto: Privat

Delte meninger om  MediaCity i Bergen

Ikke alle er like begeistret for visjonene, bekrefter klubbleder Ingrid Langland Olderbakk i NRK.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg finner ikke noe argument for MediaCity. Jeg har forsøkt å finne noe positivt i dette, men jeg kan ikke se det, sier journalist Dag Indrebø i NRK Hordaland.

MediaCity er storsatsingen der blant andre NRK Hordaland, TV 2, Bergens Tidende og Bergensavisen flytter sammen i Bergen sentrum. Under Nordiske mediedager ble det avholdt en pressekonferanse der planene ble presentert av entusiastiske redaktører og ledere. Målet og visjonen er å skape et vestlandsk mediesentrum.

Lite hallelujastemning

Indrebø deler altså ikke optimismen. Han hevder at det i NRK-gangene ikke er noen entydig god stemning for prosjektet.

- Det er veldig delte meninger om dette her i NRK. Det er langt i fra noen hallelujastemning, og det er store grupper som ikke er glad for dette. Men du vil ikke på nåværende tidspunkt finne så mange som vil si noe høyt.

NRK går fra å eie et stort hus, til å bli leietaker i vesentlig mindre lokaler. Han frykter at arbeidsmiljøet blir dårligere når arealene reduseres. Han sliter også med å se fordeler i nærheten til de andre mediene.

- Jeg kan ikke forstå at et det å ha slik samrøre med sine konkurrenter kan være noen fordel. Hvor høyt kan vi feks snakke i kantina, og hva med kildene? Du trenger ikke meget i sløyd for å skjønne at denne samdriften ikke kan være god butikk. Slik jeg ser det er MediaCity et smykke på bunaden til Bergen kommune der det hele er blitt et prestisjeprosjekt det er vanskelig for noen å stå utenfor.

Indrebø understreker at selv om han sitter i NRKJ-styret, snakker han kun på egne vegne og ikke som fagforeningsrepresentant. Han håper også når avgjørelsen nå er tatt at de ansatte kan ansatte samles om å få med seg mest mulig at det gode og kreative miljøet på flyttelasset.

 Nøytral klubb

Fungerende klubbleder Ingrid Langland Olderbakk bekrefter at meningene innad i NRK Hordaland har vært delte.

- Vi har som klubb ikke ønsket å flagge noe synspunkt, ettersom det ville gjort klimaet vanskeligere uavhengig av utfall. Det har vært en overveiende positiv stemning, men det har også selvfølgelig vært mange som trives i det bygget vi har, sier Olderbakk.

Klubblederen har de siste dagene møtt flere som i likhet med Indrebø mener at de nå får gjøre det beste ut av det. Hennes inntrykk er at folk tenker fremover:

- Det vil alltid være sånn at man vet hva man har, og ikke hva man får. Mye fungerer jo godt i det bygge vi har. Vi har god plass, og skal flytte til et mindre bygg, og vi mister goder som parkeringsplass og trimrom. Det blir en overgang. Samtidig har det vært mange i nyhetsredaksjonen som har vært misfornøyde med beliggenheten vi har i dag.

Olderbakk mener at det ikke har vært en spesielt konfliktfylt sak, selv om enkelte i styret har vært veldig positive, mens andre har vært åpent negative.

 Alle må med

Når det gjelder selve beslutningsprosessen opplever hun imidlertid at klubben har måtte kjempe seg til plass i utvalgene.

- For oss har det vært viktig at vi ble inkludert. Og det har vi heldigvis blitt. Det er også viktig at vi blir involvert videre når det kommer til innholdet i denne mediebyen, slik at vi kan være med å skape en best mulig arbeidsplass.

Personlig har hun vært på linje med styrets åpenhet, og har sett argumenter i begge retninger. Særlig er det de store visjonene hun har hatt sansen for. Disse mener hun hadde falt bort dersom ikke alle de involverte mediehusene hadde sluttet opp om prosjektet. 

 Vektlegger arbeidsplassene

Bergens Tidende (BT) var i utgangspunktet negativ til ideen om en samlokalisering av byens mediebedrifter, men snudde.

- Akkurat nå er fokuset i BT på andre ting enn MediaCity. Det handler om medieøkonomien og hva som skjer med arbeidsplassene. Men når prosjektet ble lansert var det mange som stilte spørsmål ved samrøret mellom alle disse mediaktørene og hvordan dette ville kunne oppfattes utenfra. I tillegg er det faren for at vi blir mindre kritiske til hverandre, sier klubbleder Dag Idar Tryggestad i BT.

 Han vil ikke si at det er et problem at mediene kommer i samme hus, men har hele tiden ment at det er viktig å diskutere hvordan publikum vil oppfatte samboerskapet. Situasjonen for BT er imidlertid slik at huset deres er solgt, slik at de er leietakere i eget hus. I tillegg er de inne i omstillingen fra papiravis til digitalt mediehus. Tryggestad ser dermed frem til flyttingen.

- Nå får vi mulighet til å skape en ny arbeidsplass i helt topp moderne lokaler. Det er en medvind i forbindelse med det. Men i vår redaksjon er i dette ikke det store samtaleemnet, for å si det sånn.

- I en ideell verden kunne man ønske seg at mange ting skulle vært anderledes. Men vi må se på det totale her, og hva situasjonen for BT er. I det bildet mener jeg MediaCity er det riktige for oss nå. Det er klart at eierne og sjefene våre er litt fanget av rusens øyeblikk, mange har ivret for dette lenge.

Han påpeker at det er i tiden frem mot ferdigstillingen av huset at det egentlige arbeidet begynner. Det handler om å utforme lokalene og skaffe de fasilitetene som er viktig for dem. Det avtalen nå regulerer er bare skallet, hvor mange kvadrat hver enkelt aktør skal ha og hvilken etasje de ulike bedriftene skal være i.

- Som prosjektet fremstår nå, mener jeg dette er til fordel for BT og mine medlemmer.

 Nærhet til teknologibedrifter

I Bergensavisen (BA) er det også en optisme. Håpet er at de gjennom samlokaliseringen kan dra nytte av nærheten til teknologibedrifter skal løfte deres egen teknologiske utvikling. Klubbleder Stian Espeland synes også at både informasjonsflyten og involveringen underveis har vært tilfredsstillende.

- Jeg oppfatter at BA-ansatte generelt er positive til MediaCity. En del lurer på hvordan det vil påvirke arbeidshverdagen og mediedekningen å dele hus med konkurrentene, men det får vi nok ikke svar på før vi har prøvd.

Det har ikke lykkes Journalisten å få en kommentar fra TV 2. Men både Ingrid Langland Olderbakk i NRK Hordaland og Dag Idar Tryggestad i BT nevner TV 2 som en pådriver for å få den nye mediebyen på plass.