Elin Ørjasæter sitter som medlem i Kringkastingsrådet. Foto: Helge Øgrim
Elin Ørjasæter sitter som medlem i Kringkastingsrådet. Foto: Helge Øgrim

NRK erkjenner dårlig Køln-tittel

Kringkastingsrådets Elin Ørjasæter «hisset seg opp» over nettoverskrift om at like mange tyskere som syrere var mistenkt for Køln-overgrep. 61 av 73 kom fra Nord-Afrika.

Publisert Sist oppdatert

16. februar publiserte NRK en nettsak under tittelen «Likt antall tyskere som syrere mistenkt etter Køln-overgrepene». Saken dreide seg om at 73 personer er mistenkt etter overgrepene i Køln, hvorav blant annet 30 er fra Marokko, 27 fra Algerie, 3 fra Tyskland og 3 fra Syria.

«Fordreier sannheten»

Sakens overskrift vakte reaksjoner, og førte til fire klager på NRK til Kringkastingsrådet:

«Dere evner rett og slett ikke å fremstille noe som har med innvandring å gjøre på en nøytral måte,» skriver en klager.

«Det går fram alt av ingressen at det berre er tre tyskarar mellom dei 73 mistenkte,» skriver en annen.

«Med denne overskriften har dere på ingen måte klart å holde dere politisk nøytrale eller gjengitt all informasjon korrekt eller rettferdig. I stedet vinkler dere den slik at dere får et ønsket politisk resultat,» skriver en tredje.

«Det er et forsøk på å fordreie sannheten med store typer! Det er et forsøk på å bortforklare at det er et problem med flyktninger! Det står i ingressen at tidligere uttalelser antydet at mange syrere var var involert, mens det lenger ned i artikkelen linkes til NRKs egen artikkel fra tidligere som helt klart peker på at det er flyktninger/migranter fra Nord-Afrika,» skriver den siste klageren.

NRK endret

Dagen etter den opprinnelige publiseringen endret NRK overskriften til «Flest nord-afrikanere mistenkt etter Köln-overgrepene».

I et tilsvar til Kringkastingsrådet erkjenner NRK at den opprinnelige tittelen «slik den står ikke er god. I tillegg til å få frem at få av dem var syrere, burde vi også i tittelen ha poengtert at de fleste var flyktninger, men fra Marokko og Algerie,» skriver NRK, og forklarer:

«Utgangspunktet for saken var at de første meldingene etter overgrepene i Køln gikk ut på at mange av overgriperne var flyktninger fra Syria. Denne saken ble laget da den tyske statsadvokaten kom med en oversikt som viste at kun få av dem var syrere,» skriver NRK, og fortsetter: «Poenget med tittelen var å si at bare noen få av dem er syrere.»

Hisset seg opp

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold åpnet klagebehandlingen med å si at det ikke kan være noe særlig poeng i å diskutere om tittelen var misvisende.

– Jeg ser at NRK sier at poenget med tittelen var å si at bare få var syrere. Men det er ikke den assosiasjonen du får når du ser den tittelen. Det er nasjonaliteten til de mistenkte, der 30 er fra Maroko, 27 fra Algerie, 3 fra Irak, 3 fra Tyskland, 3 fra Syria også videre. Så det er jo riktig, det var 3 syrere og 3 tyskere.

Kringkastingsrådsmedlem Elin Ørjasæter tok ordet for å si at hun opplevde den opprinnelige tittelen som typisk.

– Klarer en å få sagt noe negativt om majoritetsbefolkningen, så gjør en det. Her heises det fram en merkverdig del. Det åpenbare med tallene er at Algerie og Marokko er overrepresentert. Nyhetspoeng nummer, to for de som har fulgt med, er at det ikke var syrere. Men den typiske leser leser ikke like grundig som dere.

Ørjasæter takket klagerne og sa at hun ikke er sikker på om overskriften hadde blitt endret av NRK uten dem.

– Denne hisset jeg meg litt opp over. Nå er den endret til en grei overskrift om at det var nordafrikanere som var flertall.

Powered by Labrador CMS