Mange NRK-ansatte utsatt for konflikter

Nesten 500 ansatte i NRK opplever personkonflikter på arbeidsplassen.

Det er en medarbeiderundersøkelse konsulentselskapet Hartmark har gjennomfør for NRK som viser at 13 prosent av de ansatte opplever konflikter i egen enhet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er opptatt av at løsninger skal finnes lokalt. VI har hatt slike undersøkelser i flere år. Det er ingen store endringer i svarene fra i år i forhold til tidligere år, sier personalsjef Bjørn Skrattegård til DN.

Ikke alarm

Personalsjefen sier at svarene skaper rom for å arbeide med ting som kan forbedres, og at de enkelte avdelinger møtes og diskuterer seg fram til tiltak. Skrattegård sier at resultatet ikke får alarmklokkene til å ringe og viser til god uttelling på spørsmål «alt i alt er jeg godt tilfreds med jobben min.»

NRKJ-leder Hege Iren Frantzen ønsker ikke å si om 13 prosent er høyt eller lavt tall, men at det er grunn til å se nærmere på avdelinger det er personkonflikter.