HEF svarer Doremus:

Spørsmål om engasjement

Ville appellere til ærligere svar, skriver Human-Etisk Forbund om kritisert holdnings­undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Bloggeren Doremus Schafer retter i Journalisten 5. oktober et kritisk søkelys på bruken av vår undersøkelse om nordmenns holdninger til homofile. Vi er alle tjent med at undersøkelser brukes så presist som mulig, og vi setter derfor pris på at Doremus bruker tid på å gå kritisk gjennom spørsmålene.

Når vi har valgt å spørre om hvor viktig det er at folk kan leve åpent med en av samme kjønn «for deg personlig», er blant annet fordi vi ønsket å måle engasjement. Sagt på en annen måte: vi ønsket ikke å spørre om folk synes det er greit eller ikke at folk er åpne homofile, men hvor viktig det er for dem at homofile kan leve i et samfunn der det er mulig.

Når vi har spurt på denne måten er det fordi vi vet at endringer i samfunnet ikke kommer av seg selv. Mange homofile lever fortsatt i skjul og er redde for å stå frem.  Vi tror den beste måten å endre dette på er gjennom at folk engasjerer seg aktivt for rettighetene, mulighetene og friheten til å leve sine liv som de ønsker.

Ved å spørre om hvor viktig det er «for deg personlig» har vi også forsøkt å appellere til å gi ærligere svar. Ved å spørre «hvor viktig er det for samfunnet…» eller «hvor viktig er det at man kan leve åpent med en av samme kjønn» ville man risikert at folk la mer vekt på det de oppfatter som samfunnets gjeldende normer enn hva de faktisk tenker selv.

Vi er selvsagt lydhøre for kritikken som kommer på spørsmålsstillingen vi har brukt. Når Doremus har lest det som om det er snakk om hvor viktig det er i respondentenes liv, kan vi ikke utelukke at andre også har tolket det på samme måte. Vi vil allikevel presisere at resultatene fra undersøkelsen ligger nær opp til funnene fra en kartlegging av LHBT-personers levekår, utført av UniHelse på oppdrag fra Bufdir i 2013. Vi tror derfor vi har fått tall som er både relevante og riktige med tanke på folks faktiske holdninger.

I en tabloid kontekst er det selvfølgelig også alltid mulig at presisjonsnivået blir tynnet ut gjennom ulike ledd. Vi setter pris på kritiske innspill og vil gå en ekstra runde før vi gjør lignende undersøkelser neste gang. Imidlertid er vi av den oppfatning at vi har presentert både relevante og saklig funderte funn i vår undersøkelse og presentasjonen av denne.  Uansett hvordan en vrir og vender på det gjenstår poenget. Vi har en lang vei å gå før homofile nyter den samme friheten til å leve åpent med den de elsker som det heterofile gjør.

Powered by Labrador CMS