Hvem som tar over ledervervet i Kringkastingsrådet etter avgåtte Per Edgar Kokkvold er fortsatt uvisst. Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen
Hvem som tar over ledervervet i Kringkastingsrådet etter avgåtte Per Edgar Kokkvold er fortsatt uvisst. Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen

Regjeringen går inn for å utvide Kringkastingsrådet

Innstiller på at Stortinget skal få oppnevne fire flere medlemmer enn i dag.

Publisert Sist oppdatert

Fredag sendte Kulturdepartementet et forslag om endringer i Kringkastingsrådet på høring.

Der drøfter departementet kort at det kunne vært aktuelt å legge om til et publikumsombud eller statlig organ for å ivareta rådets oppgaver. Det avviser imidlertid regjeringen, og går inn for at Kringkastingsrådet videreføres.

Stortinget har ønsket å oppnevne flere medlemmer, og det følger regjeringen opp. Departementet foreslår at Stortinget skal velge ytterligere fire medller, altså totalt 12 rådsmedlemmer. Så skal regjeringen oppnevne fire personer, hvorav to er leder og nestleder. Dermed foreslås rådet å bli utvidet med to personer fra 14 til 16 medlemmer.

– Det vil trolig være enklest å sikre god balanse og representativitet dersom ett og samme organ oppnevner flere av medlemmene til Kringkastingsrådet, heter det i høringsnotatet.

Regjeringen avviser forslag om å plassere sekretariatet utenfor NRK. Konklusjonen er at det ikke foreslås endringer i administrasjonen av rådet.

I desember ble det kjent at Stortinget innstiller på blant annet tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland som nytt medlem av Kringkastingsrådet.

Aftenposten skrev at Stortinget også innstilte på Ap-politiker Tove Karoline Knutsen, tidligere FpU-leder Ove Vanebo, Sp-politiker Kathrine Kleveland og SV-politiker Akhtar Chaudhry som nye medlemmer for de neste fire årene. Ap-politiker Sigvald Oppebøen Hansen og Høyre-politiker Marvin Wiseth fortsetter.

Dersom høringen går gjennom skal Stortinget altså oppnevne noen flere medlemmer.

Hvem som skal etterfølge Per Edgar Kokkvold som Kringkastingsrådets leder blir dermed neppe klart før etter høringsfristen, som er satt til 23. februar.

Det første møtet for det nye Kringkastingsrådet blir trolig først i mars.