NRKJ-tillitsvalgte Kristin Olsen, Pontus Wesøe, Bjørn Solli og Elise Holdal. Foto: Kristine Lindebø
NRKJ-tillitsvalgte Kristin Olsen, Pontus Wesøe, Bjørn Solli og Elise Holdal. Foto: Kristine Lindebø

Kveldstillegg, vikarmangel og kompetanseheving – dette engasjerer NRKJ

Vi snakket med fire tillitsvalgte på NRKJs årsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Tillitsvalgte i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ) fra hele landet er samlet til årsmøte i Hønefoss. Disse sakene mener de er de viktigste å jobbe for.

Pontus Wesøe

Verv: Foto-klipp klubben i Marienlyst

– Hvorfor er du tillitsvalgt?

– Jeg er ganske ny i NRKJ. Det var i etterkant av streiken at jeg innså hvor viktig dette arbeidet er. Streiken ga innsikt, og det ble en ny giv i klubben min.

– Hva var det med streiken som gjorde at du fikk den innsikten?

– Vi ble satt bedre inn i sakene som NRKJ kjemper for, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over tidligere.

– Hva er det viktigste for din klubb å jobbe for framover?

– Å ivareta kompetansen til de ansatte, sånn at vi hele tiden får utviklet oss. Dette er noe vi selv er opptatt av hele tiden, men nå kommer vi til å holde NRK ansvarlig for å følge opp kompetansekravet som kom med i avtalen etter streiken.

Bjørn Solli

Verv: Nestleder i klubben i NRKJ Steinkjer

– Hvorfor er du nestleder i klubben?

– Jeg synes det er viktig å være organisert, og kjempe for de rettighetene vi har. Hverken de sosiale rettighetene eller lønna har vi fått gratis fra arbeidsgiveren. Det er noe klubbene har kjempet fram før oss. Jeg vil være med å støtte opp om dét, i tillegg til å støtte opp det som skal kjempes om framover.

– Kjenner du en slags takknemlighet for dem som har vært organisert før deg?

– Ja, det gjør jeg.

– Hva er de viktigste sakene for dere i klubben framover nå?

– Jeg synes vi bør jobbe for bedre godtgjørelse for arbeid utover vanlig arbeidstid. I NRK nå tjener du lite ekstra på ettermiddag og kveld. For å tjene penger må man i dag tidlig opp om morgenen. Mitt ønske er derfor å sette inn støtet på å øke tilleggene på kveldsjobbing.

Elise Holdal

Verv: styremedlem i NRKJ Troms

– Hvorfor er du engasjert i NRKJ?

– Det finnes ingen grunner til å ikke være med i fagforening når man er ute i arbeidslivet. Da jeg ble med, var det også flinke rekruttere som fikk det til å høres fornuftig ut.

– Hva er det viktigste for klubben framover?

– Vi er veldig fornøyd med det vi fikk gjennomført i streiken. Framover må vi fortsette å sørge for et godt arbeidsmiljø, gode lønnsvilkår, at vikarene blir tatt vare på, i tillegg til at vi også faktisk har vikarer.

– Vi begynner å se at vi mangler vikarer, og at vi kanskje ser tendenser til at det blir vanskeligere å rekruttere nå som journalistutdannelsen i Bodø har gjort store endringer.

Kristin Olsen

Verv: Klubbleder i NRKJ Sørlandet

– Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Det var en blanding av litt positivt press fra andre i styret, og fordi jeg bryr meg om arbeidsplassen og ønsker at folk skal ha det så bra som mulig der.

– Hva er de viktigste sakene for dere på NRK Sørlandet?

– Jeg synes det er viktig å jobbe for at vikarene skal ha gode forhold, og at vi skal jobbe for et godt arbeidsmiljø.

– Hva er viktigst for NRKJ generelt?

– Det er å ha et godt samarbeid, samarbeide med ledelsen, vite hvordan det fungerer, vite hvem man skal si ifra hvis noe ikke er greit, og generelt at vi har et godt arbeidsklima.