NTB leverer svakere regnskapstall

Årsresultatet til nyhetsbyrået var i fjor 44 millioner kroner svakere enn året før.

Publisert Sist oppdatert

NTB leverer et resultat før skatt på 20 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var tilsvarende resultatet i 2015 på 63,9 millioner kroner.

NTB-konsernet hadde driftsinntekter på 248,9 millioner kroner mot 251,4 millioner kroner i 2015. Driftsresultatet endte på 11,5 millioner kroner, mot 55,5 millioner kroner året før.

Årsaken til det svakere regnskapsmessige resultatet er en pensjonsavsetning i fjor, samt at nyhetsbyrået har lagt om til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS.

«Mor» i null

– Vi er tilfreds med resultatet på konsernnivå. Vi har en stabil utvikling, samtidig som utfordringene i mediebransjen også påvirker NTB. Datterselskapene bidrar vesentlig til resultatet i 2016, sier Bård Idås, konstituert sjefredaktør og administrerende direktør i NTB.

I NTB-konsernet inngår morselskapet (NTB Byrå) og de heleide datterselskapene Universum, Nyhetsgrafikk, NTB Arkitekst og Samfoto samt Retriever (34 prosent).

Selve morselskapet har et resultat før skatt på 0,5 millioner kroner i 2016.

NTB har i 2016 gjennomført en nedbemanningsrunde og det er i 2016 og 2017 også arbeidet med en ny strategiplan og en ny organisasjonsstruktur. Målet er å spisse organisasjonen for å kunne vokse videre i et stramt mediemarked.

Jon Espen Lohne (NRK) fortsetter som styreleder, mens konserndirektør John Kvadsheim (Amedia) er valgt til ny nestleder i NTBs styre. Fra slutten av august tiltrer Mads Yngve Storvik som ny sjefredaktør og administrerende direktør. Han overtar etter Pål Bjerketvedt som i januar overtok som generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Omorganiserer

For å møte endringene i mediebransjen, endrer nyhetsbyrået nå organisasjonsstruktur. Ifølge en pressemelding fra NTB deles byrået i tre virksomhetsområder: Nyhetsredaksjonen og de to nye avdelingene Visuell avdeling og Oppdrag og tjenester.

- Vi spisser organisasjonen der vi opplever økt etterspørsel fra kundene. Det er lyst ut tre nye lederstillinger i NTB. Vi søker både etter ny utviklingsdirektør, redaktør for visuell avdeling og direktør for enheten for oppdrag og tjenester. Alle stillingene skal rapportere til sjefredaktør/adm. dir. og går inn i ny ledergruppe, sier Bård Idås i meldingen.

Mads Yngve Storvik som er ansatt som ny sjefredaktør og administrerende direktør tiltrer i slutten av august.