Sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik sier at ansatte nok opplever det som brutalt at ledelsen vil kutte kostnader. Foto: Glenn Slydal Johansen
Sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik sier at ansatte nok opplever det som brutalt at ledelsen vil kutte kostnader. Foto: Glenn Slydal Johansen

Redaksjonsklubben i NTB møter motvillig ledelsen til forhandlinger om lokalavtalen i dag

– Dette er høyst upopulært, sier klubbleder. – Vi har behov for å trimme kostnadene, sier publisher Mads Yngve Storvik.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av august tok Mads Yngve Storvik over som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i nyhetsbyrået NTB. Over en viss tid har det pågått omorganisering i mediehuset, som startet før Storviks tid. Denne er nå i ferd med å fullføres.

Prosjektet ble startet før Storvik tiltrådte ved at NTB så på hele strukturen i selskapet fra toppen. Prosessen har allerede resultert i de tre forretningsområdene Nyheter, Visuell kommunikasjon og Oppdrag og tjenester.

– Vi mener at de er mer tilpasset de strategiske målene som vi har, sier Storvik.

Innenfor nyhetsredaksjonen slås to avdelinger sammen til én. Samtidig kuttes et mellomlederledd slik at det nå blir tre nyhetssjefer som skal gå i rullering under nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes. De tre rekrutteres internt.

– Nyhetssjefene blir mer operative. Etter vårt skjønn blir det tydeligere hvem som har ansvaret for å prioritere i dag. I tillegg er vi i en tid hvor vi er nødt til å se på effektiviteten til enhver tid. Jeg mener det blir en mer effektiv ressursutnyttelse slik vi gjør det nå.

Etter hva Journalisten erfarer står NTB dessuten oppe i flere reforhandlinger av avtaler som kunder har krevd.

Journalisten er kjent med at det blant redaksjonelt ansatte er bekymring for at sammenslåingen til én avdeling vil føre til mer jobbing fra kontoret i Havnelageret. Men Storvik sier at han er opptatt av at omorganiseringen ikke skal gå på bekostning av fagkompetansen til de ansatte.

– Den som er god på norsk politikk skal selvfølgelig få lov til å jobbe med norsk politikk når det er behov for det. Den skal ikke være en potet som skal dekke absolutt alt til enhver tid.

Les mer om NTB-sjefens visjoner for nyhetsbyrået her.

– Retorikken provoserer

Storvik ser for eksempel for seg at NTB i fremtiden kan hjelpe kunder ved å gå inn og publisere saker tidlig når det skjer store hendelser i bestemte kunders nedslagsfelt utenom ordinær arbeidstid, som sent på kvelden eller i helgen. For eksempel om det er en brann et sted midt på natten, kan NTB med nødvendige tillatelser publisere tidlige saker for kunden.

– Da er det en deskfunksjon.

Onsdag starter forhandlinger om lokalavtalen opp i NTB. At ledelsen har ønsket slike forhandlinger nå er noe redaksjonsklubben har reagert sterkt på. Journalisten kjenner til at klubben motvillig har akseptert forhandlinger, og gitt ledelsen beskjed om at de reagerer på at det skjer utenfor hovedoppgjør og lønnsforhandlinger.

– Vi har akseptert ledelsens krav om forhandling av lokalavtalen vår da vi ikke har noe annet valg, heter det i en melding fra styret i redaksjonsklubben til ledelsen, og som er delt med de rundt 80 medlemmene av redaksjonsklubben.

– Bedriftens økonomiske framtidsutsikter, som årsak til dette presserende kravet om forhandlinger, opplever vi nok ikke som helt tilstrekkelig forklart og kommunisert til redaksjonsklubbens medlemmer. Retorikken rundt ledelsens andre årsaker til krav om forhandlinger av lokalavtalen provoserer, heter det videre.

Redaksjonsklubbens leder Grethe Brandsø understreker at det ikke er hun som har lekket notatet. Hun er ellers sparsommelig med kommentarer til forhandligene som altså starter onsdag.

– Vi har gitt ledelsen beskjed om at dette er høyst upopulært, sier Brandsø til Journalisten.

Vil endre arbeidstidsregler

Mads Yngve Storvik sier at ledelsen i lang tid, også før hans tid, har varslet ønsket om å reforhandle avtalen. Reforhandlingen begrunnes med at det er nødvendig å se på kostnadsbildet og at den må innrettes til den nye organisasjonen.

– For å kunne få effektuert ny organisasjon er det riktig for oss å se på dette nå, men det er ikke noe som har kommet brått på. Uten at jeg skal drive forhandlinger i Journalisten skal jeg ikke legge skjul på at vi har behov for å trimme kostnadene. For noen oppleves det nok som smertefullt fordi det er opparbeidede rettigheter over mange år som det oppleves som brutalt fra ledelsen at man skal inn og se på.

– Hva vil dere endre på?

– Det vil være respektløst overfor forhandlingene av meg å gå inn på det. Vi må ha respekt for at det skal skje reelle forhandlinger mellom oss og de tillitsvalgte. Vi har i vår kommunikasjon bare pekt på at vi må se på det av hensyn til kostnader og arbeidstidsregler i lokalavtalen med hensyn til ny organisering.

Klubbleder Brandsø sier hun deler Storviks syn om at hun ikke vil kommentere forhandlingene.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer av respekt for forhandlingene, sier Brandsø.

Storvik understreker at han ønsker en god prosess med de tillitsvalgte, og at han ikke vil forhaste seg inn i en vanskelig situasjon.

– At vi skal inn i en forhandlingssituasjon betyr at vi har noen punkter vi har plukket ut og sagt at dette ønsker vi å se på. Så får vi se hvordan det går.

Partene har et mål om å være ferdig med forhandlingene i løpet av februar.