Fagpressen mener Skatteetaten ikke forholder seg til dagens medievirkelighet

Skatteetaten bruker definisjoner fra 1960-tallet som er lite hensiktsmessig, heter det i høringsuttalelse fra Fagpressen om nullmoms.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I sit høringsbrev om nullmoms gjør Skatteetaten det klart og tydelig at fagpresse ikke får glede av nullmomsen: «Nyheitstenester som stort sett omhandlar saker frå berre ein sektor eller er retta mot ein interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke er ikkje meint å vere omfatta av fritaket.»

Les hele høringsnotatet her.

«Dette er vi dypt uenig i, både fordi det skaper urimelige konkurranseforhold og fordi det svekker de mediepolitiske mål om mangfold, kunnskap og dybde i samfunnsdebatten,» svarer Fagpressen i sin høringsuttalelse.

Organisasjonen viser til regjeringens Sundvolden-plattform om at de ønsker å legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i digitale medier. Samtidig viser fagpressen forståelse for at det er nødvendig med avgrensning, men mener at denne må være overordnet og prinsipiell. Derfor burde kravet om bredde og allment rettet stoff utgå. Avgrensningen bør kun gjøres ut fra redaksjonelt innhold, heter det i uttalelsen.

Les også: Enkeltartikler har ikke bredden til en avis, derfor vil ikke Skatteetaten frita mikrobetaling for moms

«Forslaget til forskrift tar som utgangspunkt at avgrensningen i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiravis. Å gjøre en slik kobling med en definisjon fra 1960‐tallet, mange tiår før internett kom, virker svært lite hensiktsmessig.»

«Ny lovgivning må forventes å treffe dagens utfordringer. Skillet mellom tradisjonell dagspresse og fagpresse i trykte medier viskes mer og mer ut i digitale kanaler, noe vi mener forslaget burde hensyntatt. Dette kan gjøres gjennom å legge vekt på innholdets art, snarere enn hvem som er
utgiver.»

Fagpressen mener at det ikke nødvendigvis vil bli slik at ikke bare deres medlemmer vil bli holdt utenfor nullmoms-ordningen. I uttalelsen viser de til at mediebransjen går i retning av økt spesialisering og «nisjefisering». Og at det takket være digitaliseringen vil skje økt utvikling.

«Mediene går heller i retning av fragmentering enn “pakketering”».

Her kan du lese Fagpressens høringsuttalelse

«Fagpressen mener forslaget ikke treffer presist hvis hensikten er å legge til rette for god, digital nyhetsproduksjon. (…) Å etablere et avgiftsfritak for en del av bransjen, mens det fortsatt er 25 prosent mva. for andre nyhetsmedier, vil virke konkurransevridende. Dette forsterkes ytterligere dersom digitale “aviser” med en smalere dekning kan omfattes av fritaket, mens deres direkte konkurrenter i “fagpressen” holdes utenfor.»

Fagpressen mener at også salg av enkeltartikler burde omfattes av momsfritaket - noe Skatteetaten i sitt høringsnotat mener det ikke bør.

Powered by Labrador CMS