Fra forsiden av internrapporten som ble mediesnakkis.
Fra forsiden av internrapporten som ble mediesnakkis.

NY Times' brutale egenmelding  

KOMMENTAR: Viktige erfaringer for norske medier i rapporten som ble lekket.

USA er ikke Norge og amerikanske medietrender lar seg sjelden overføre direkte. Men endringer skjer raskt i en så markedsstyrt økonomi og erfaringene som gjøres er viktige også for oss.

Derfor er det mange grunner til å interessere seg for den interne rapporten som ble lekket fra New York Times. Ikke bare fordi den ble kjent dagen etter at sjefredaktør Jill Abramson fikk sparken i kvalitetsavisa som har høstet ros og beundring for sin evne til digital omstilling. Den radikalt åpne egenmeldingen over 97 sider peker på viktige problemer selv for et mediehus som leder an i brukerbetaling og nye presentasjonsformer. Flere av dem kan vise seg svært viktige.

Nieman Journalism Lab gjennomgår rapporten

Forsiden er i fall. Mens rapporten forteller at NYT bruker altfor mange av døgnets timer på å skru sammen neste dags papiroppslag, er bare en tredel av de digitale leserne innom nettavisas front. Nye lesevaner og sosial distribusjon gjør den samme tendensen merkbar i Norge. Det bør tas grep for å styrke nettutgavens utstråling, men vridningen fra album til enkeltspor, for å låne fra musikken, kan nok ikke stanses.

Da gjelder det å mestre delingskunsten. Der ser storavisa seg daglig slått ned i støvlene av tjenester som gjenbruker innholdet deres på en smartere måte enn de makter selv. Selv rapporten har avisa unnlatt å hente egne lesere fra. Relativt sett faller New York Times’ trafikk, midt oppe i suksessen.

Fant vinkel på side sju i NYTs sak

Nyheter finner sine lesere, ikke motsatt, er et slagord for den nye økologien. Det er flust med fallgruver i dette landskapet og den tilsynelatende raske veksten i journalistisk halvfabrikata med sterk appell til følelser merkes også i norske kvalitetsaviser. Men mulighetene må samtidig utforskes djervt av etablerte medier som ikke vil bli akterutseilt.

De nye konkurrentenes evne til å teste flere forretningsmuligheter og sanke kommersielt verdifull kunnskap om leserne, bekymrer også teamet bak rapporten. Denne utfordringen får norske medier daglig merke fra Facebook, der både trafikkdrivere og treffsikker annonsering til priser som får enhver oppdatert medieleder til å ligge søvnløs, nå utforskes i høyt tempo.

Nyheten om at norske politikere ser ut til å snu i momssaken (side 4-5), er veldig oppmuntrende. Men evalueringen fra Manhattan forteller også at rammevilkår alene ikke kan redde mediene. Vi trenger dristig innovasjon og deling av erfaringer så også konkurrenter kan dra nytte av dem, et annet felt der Times henger etter. Trolig også felles løsninger for abonnement, distribusjon og datautnyttelse.