Juli er den beste måneden i Nyhetskanalens levetid. Mah-Rukh Ali og Terje Svabø i studio, reporter Krstian Mykleset på storskjerm. Foto: Espen Moe
Juli er den beste måneden i Nyhetskanalens levetid. Mah-Rukh Ali og Terje Svabø i studio, reporter Krstian Mykleset på storskjerm. Foto: Espen Moe

Nyhetsrekord i sommervarmen

TV 2 Nyhetskanalen noterte sin beste måned, uke og dag mens det var rekordvarme i sommer-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke alltid slik at vi ser mindre på fjernsyn selv om det flott vær. Vi ser heller annerledes på tv enn vi gjør når det høljer ned utenfor. For nyhetskanalen til TV 2 har det vært gull verdt denne sommeren.

Flere rekorder

I løpet av juli satte TV 2 Nyhetskanalen tre seerrekorder. Det er verdt å notere seg at kanalen måler seingen på en litt annerledes måte enn de øvrige tv-kanalene. Nyhetskanalen teller unike seere som er inne på kanalen i tre minutter eller mer.

Og målt i unike seere ble den foregående måneden et gullegg for kanalen. Juli er den beste måneden i kanalens levetid med 1,6 prosent i det nasjonale fjernsynsuniverset (alle over 12 år).

– Vi så samme tendensen i fjor; nemlig at seingen relativt sett ikke falt i sommermånedene. Tvert imot passer det veldig godt for seerne å få nyheter akkurat når det passer dem. Dette fører til at andelene øker, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2.

– Nådd målsettingen

Det beste døgnet til kanalen var tirsdag i uke 30, da hadde nyhetskanalen en andel på 2,7 prosent. Samme uka hadde kanalen sin beste uke noensinne med 1,9 prosent av landets tv-seerne.

– Med slike tall – hvilke ambisjoner har dere for kanalen denne høsten?

– Vi har nådd de målsettingene som ble satt da vi startet og har egentlig ikke økt ambisjonene utover det. Likevel ser vi at markedsandelene fortsetter å øke måned for måned. Kanalen har økt trinnvis, med de store høytidene som pådrivere. I julen hadde vi veldig god seing, og det viste seg at de mange seerne ble værende utover i januar og februar. Deretter gjentok det samme seg i påsken, da vi satte rekord. Etter påske lå plutselig kanalen på et stabilt høyere nivå.

1,1 millioner seere var innom kanalen i minst tre minutter den samme uken.