Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har nå laget en 2023-budsjett som inkluderer store kutt.
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har nå laget en 2023-budsjett som inkluderer store kutt.

NRK kutt

– Nyhetsproduksjonen er i stor grad blitt skjermet

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har kuttplanene klare.

Publisert Sist oppdatert

NRK skal kutte drøyt 300 millioner kroner. I dag er NRKs toppledelse blitt enige om budsjettet for 2023.

– Det har vært utfordrende å spare mer enn 300 millioner på neste års budsjett. Alle reduksjoner blir gjort med tanke på hvordan vi best mulig kan verne om det viktige oppdraget vårt, publikumsbruken og NRKs omdømme, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

Sikre balansen

Rundt halvparten av innsparingene berører innholdsproduksjoner. Resten fordeler seg på reduksjon i stab- og støttefunksjoner, konsulentbruk og finansielle elementer, som investeringers, skriver NRK.

Tidligere i dag ble det blant annet kjent at Sportsrevyen legges ned. Det er også varslet store kutt på NRK Tyholt. Mandag ble det kjent at NRK åpner for at alle NRK-ansatte kan søke om sluttpakke.

– Den løpende nyhetsproduksjonen er i stor grad blitt skjermet, på grunn av publikums behov for ekstra informasjon om en krevende verdenssituasjon, sier Fürst Haugen.

– NRK har også vært opptatt av å sikre balansen mellom produksjon i Oslo og distriktene, for å ivareta NRKs ambisjon om å være til stede i hele landet. I tillegg har vi tatt hensyn til strategiske satsninger og teknologiområder som NRK har bygget opp over tid, legger hun til.

– Løse sammen

I en melding på NRKs intranett, skriver kringkastingssjefen:

«Mange lurer naturlig nok på hvordan dette eventuelt treffer dem selv. Her er det viktig å si at de aller fleste i NRK skal fortsette å jobbe som før. Samtidig er det ikke mulig å gjennomføre disse endringene uten at bemanningen påvirkes. Vi skal bli 80-120 færre. Noen vil få nye oppgaver eller må jobbe andre steder i NRK. Hvordan det treffer organisasjon og bemanning vet vi ikke før i 2023. Her skal vi bidra til en ryddig og forutsigbar prosess, der både ledere og tillitsvalte deltar.»

Hun fortsetter:

«Det er helt naturlig å kjenne på uro og usikkerhet. Jeg vil derfor gjenta oppfordringen om å ikke gå alene med bekymringer, men snakke med leder eller tillitsvalgte. Vi står i dette sammen, og vi skal løse dette sammen.»

Budsjettet styrebehandles og vedtas formelt 13. desember.

Powered by Labrador CMS