Odd Omland er frustrert over Dagbladets vinkling. Foto: Arbeiderpartiet
Odd Omland er frustrert over Dagbladets vinkling. Foto: Arbeiderpartiet

Stortings=representant Omland kaller Dagbladets dekning dypt urettferdig

Mandag skrev Dagbladet om Stortingspolitikere som eier aksjer. Senere på dagen solgte Ap-representant Odd Omland sin post i Telenor.

Publisert Sist oppdatert

«Jeg opplever nå å bli urettmessig mistenkeliggjort på tross av at jeg har fulgt Stortingets regler til punkt og prikke og praktisert full åpenhet rundt mine aksjer i Telenor.» Slik åpner Odd Omland sin leserkommentar i Dagbladet.

Du kan lese hele her.

På mandag slo Dagbladet opp på sin forside tittelen «Næringspolitikernes SKJULTE DOBBELTROLLER» (se bildet til høyre).

Dagbladet 28. september 2015
Dagbladet 28. september 2015

Omland skriver videre at han opplyste om sine aksjer i Telenor verdt rundt 100.000 kroner da han ble valgt inn på Stortinget i 2013. Da eierskapsmeldingen senere ble vedtatt, drøftet han posten med Stortingets presidentskap. Han orienterte også næringsfraksjonen om forholdet.

Alt dette opplyste Omland om til Dagbladets journalist.

Likevel ble saken framstilt som om jeg har opptrådt uryddig. Dagbladet prøver på toppen av det hele å framstille det som om det skulle vært noe mistenkelig rundt et møte næringskomiteen hadde med Telenor på en komitéreise i Myanmar. Dette var et rent informasjonsmøte om Telenors virksomhet i Myanmar, på linje med en rekke andre møter vi hadde med andre selskaper.»

«Jeg opplever det som dypt urettferdig å bli mistenkeliggjort på feil grunnlag», skriver stortingsrepresentanten.

Omland solgte posten sin i Telenor etter oppslaget.

Viktig sak

Nyhetsredaktør Frode Hansen sier at Dagbladet har satt søkelys på regelverkets innbydelse til rolleblandinger. Han understreker at det ikke er Omdals opptreden i denne saken som har vært hovedpoenget.

– Dagbladet har ikke hevdet at Omland brøt Stortingets regelverk, tvert i mot. Dagbladet har sitert Omland på at han har vært ryddig og opplyst om eierskapet i Stortingets interesseregister, samt til presidentskapet, hvor han fikk beskjed om at han ikke ble regnet som inhabil. 

Han viser til at Omland i artikkelen på db.no ble gjengitt på følgende:

«- Jeg førte opp aksjeposten i interesseregisteret hos Stortinget i tråd med regelverket og jeg tok det opp med presidentskapet her på Stortinget da vi behandlet Eierskapsmeldingen. Da fikk jeg beskjed om at det ikke skapte noe problem med hensyn til habiliteten min, sier Omland.»

Nettversjonen er lenger enn den analoge.

– Omlands opptreden er slik sett et eksempel til etterfølgelse, sier Hansen.

– Utover dette har Dagbladet påpekt at Omland har en dobbeltrolle, snarere tre roller: som eier av Telenor-aksjer, som medlem av næringskomiteen som regulerer regelverket, og som medlem av samme komite når den skal stake ut kursen for statens strategiske eierskap i Telenor. 

Hansen mener Omland satt på begge sider av bordet i Telenor-saken, og at det i praksis ikke var kjent for offentligheten. Selv opplevde politikeren, sier Hansen, det som så uryddig at han vil selge aksjeposten før jul. 

– Omland skriver at Dagbladet insinuerer en sammenheng mellom hans møte med Telenor i Myanmar og behandlingen av Eierskapsmeldingen. Det stemmer heller ikke.