Kleppa krever mer åpenhet

Kommunal - og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa krever mer åpenhet fra lokale myndigheters side neste år.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av et tre siders brev statsråden har skrevet til alle kommuner og fylkeskommuner i landet. I brevet, som offentlighet.no har publisert, oppfordrer Kleppa alle folkevalgte og ansatte om å gjøre seg kjent med den nye offentlighetsloven.

«Den nye lova er et høve til å tenkja gjennom korleis ein kan skapa meir innsyn og openheit i kommunen og fylkeskommunen», skriver hun.

Fra nyttår

Loven, som trer i kraft fra nyttår, innebærer at retten til innsyn er styrket og at det stilles strengere krav for å kunne unnta et dokument fra offentlighet. Kleppa påpeker at kommunen og fylkeskommunen ikke lenger vil regnes som ett organ. Noe som øker muligheten for innsyn i saksforberedende dokumenter som sendes mellom ulike interne organer.

Ansvar

Hun gjør det klart at det er et ledelsesansvar å sørge for at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper til å praktisere den nye loven. Men minner samtidig om at god praksis ikke bare handler om å kjenne til reglene og følge dem, men om holdninger og kultur og «om at tenestemenn handlar på vegne av dei folkevalde og innbyggjarane, om korleis en handsamar kritiske spørsmål, om interne rutinar for varsling, for å nemna noko», skriver Kleppa, som håper ansatte og folkevalgte vil se det positive i en mer åpen og tilgjengelig kommune og fylkeskommune.