Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar målingen på alvor. Foto: Glenn Slydal Johansen
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar målingen på alvor. Foto: Glenn Slydal Johansen

NRKs omdømme raser

Kringkastingssjefen tar signalene på alvor. 

NRK oppnår en score på 64,1 av 100 mulige i en fersk omdømmemåling som utføres av kommunikasjonsbyrået Apeland. Det er ned 12,3 prosentpoeng fra 76,4 i fjor. Det gir dem en score på «middelts godt omdømme» mot «godt omdømme» i fjor. 

Dermed er TV 2 igjen best av de to allmennkringkasterne på målingen. Selv om også den kommersielle kanalen får redusert sin score fra 75,1 til 71,9 poeng.

Ifølge byrået har 5.800 nordmenn vurdert Norges 50 mest synlige bedrifter i undersøkelsen.

Forventninger

Administrerende direktør Ole Christian Apeland sier det ikke er noe klart svar på det han omtaler som et usedvanlig stort fall. 

– Det er ikke nødvendigvis slik at NRK er blitt dårligere enn konkurentene, men at de ikke utvikler seg i takt med forventningene, sier Apeland.

NRK faller innenfor alle syv dimensjoner som måles; produkter og tjenester, innovasjon, oppfatning om bedrift som arbeidssted, samfunnsansvar, etikk, ledelse, samt oppfattelse av økonomi.

NRK har opplevd movind etter romkvinnesaken på Dagsrevyen i januar. Men Apeland sier det ikke er riktig å knytte omdømmeraset opp mot denne saken alene. 

– Den kan ha spilt inn. Det er noen kommentarer på det. Men det er flere som snakker om lisensen nå enn tidligere. Det dreier seg om hvordan man kjøper TV-programmer og underdholdning på.

Markedsendringer

Han heller mer i retning av at det er utviklingen innenfor TV-markedet som kan være årsak til fallet. Særlig lanseringer til såkalte smart-TV-er med internett fra aktører som Netflix og HBO Nordic.

– Når man snakker om NRK, tenker man TV. Det har ikke vært en dramatisk endring i NRK, men det er kommet andre tilbud. Det kan slå negativt ut for NRKs del.

Apeland legger til at omdømmemålingen er best egnet for å finne endringer. Men at man må grave dypere for å finne gode forklaringer på endringene.

Alvor

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han tar signalene på alvor.

– Troverdighet og tillit er det aller viktigste for vår virksomhet. Men vi lager også egne undersøkelser som viser at NRK holder seg godt. Vi er på nivå med der vi var for to år siden. NRK er robuste, men ikke usårbare, sier Eriksen.

Han deler Apelands syn om at både endringer i medielandskapet og vinterens etikkdebatt sannsynligvis spiller inn. Kringkastingssjefen legger også til at NRK oppnådde et særlig sterkt omdømme i kraft av sin samlede funksjon etter terroren 22. juli 2011. 

Eriksen er mer kritisk til undersøkelsens metode der de spurte har fått komme med åpne kommentarer.

– Spør du åpent er det klart de som har en aktiv holdning til lisens gir uttrykk for det i større grad. I vår profilundersøkelse er jeg gledelig over hvor sterk oppslutning det er om lisensen, sier Eriksen. 

Bekrefter fall

Også på NRKs egen omdømmeundersøkelse fra tidligere i år falt kringkasteren på flere punkter. Blant annet falt oppslutningen om NRK1 som den TV-kanalen med mest tillit hos de spurte fra 70 til 65 prosent. Det er den laveste scoren de siste fem årene.

På spørsmål om hvilken fjernsynskanal de spurte likte best mistet NRK1 seks prosentpoeng – fra 48 til 42 prosent. TV og andre kanaler gikk begge fram tre prosentpoeng hver fra i fjor.

Powered by Labrador CMS