Elin Floberghagen, Jan Omdahl og Jahn-Arne Olsen. Foto: Kathrine Geard
Elin Floberghagen, Jan Omdahl og Jahn-Arne Olsen. Foto: Kathrine Geard

Skepsis i landsstyret

Dagens debatt om opphavsretten ga Jan Omdahl håp på NJs vegne.

Publisert Sist oppdatert

Landsstyret debatterte torsdag Norsk Journalistlags deltakelse i anti-fildelingsaksjonen Dele – ikke stjele (DIS). Flere medlemmer er kritiske til at ledelsen i NJ ikke har drøftet sin støtte med resten av landsstyret før nå. Andre synes selve støtten er uproblematisk, men stiller spørsmål ved innholdet i aksjonens «krav om ny lovgivning».

Kommentator Jan Omdahl i Dagbladet, som har markert seg som en sterk motstander av DIS, innledet diskusjonen. Han er gledelig overrasket over hvor mange som ga uttrykk for skepsis til forslagene.

– Det ga meg håp om en bra diskusjon i NJ fremover. Jeg skulle ønske de trakk støtten, men har ingen tro på at de gjør det. Desto viktigere er det at man vet hva som står på spill.

Personvernet

Et sentralt spørsmål er om tiltakene som foreslås vil ramme personvernet. Generalsekretær Jahn-Arne Olsen mener det er vanskelig å unngå.

– Hvis man skal ivareta opphavsrettighetene må man tåle en viss grad av inngrep i personvernet. Uten mulighet til å gå inn i nettverkene og registrere IP-adresser, er jeg redd opphavsretten blir begrenset til papiret og dør ut med den.

Varamedlem Jan Børge Leirvik (NRK Hordaland) deler ikke Olsens syn. Han er enig i mye av kritikken Omdahl anfører med hensyn til person- og kildevernet.

– Storebrorvirksomhet bryter med mye av det jeg står for.

Leirvik sier saken har vakt voldsomt engasjement blant medlemmene og han har registrert flere som vil vurdere sitt medlemskap dersom NJ fortsetter å støtte kampanjen.

Lovforslaget

Et sentralt spørsmål er hvorvidt NJ med sin signatur kun signaliserer støtte til en generell kamp for opphavsretten, eller må oppfattes som medansvarlig for lovforslagene. NJ har ikke vært med på å utarbeide notatet, og leder Elin Floberghagen sier det er intensjonen de har vært opptatt av å støtte. Omdahl mener NJs handling er mer alvorlig:

– NJ har ikke signert på en intensjon, men en rekke konkrete forslag til lovendringer som er dypt problematiske. Det er vanskelig å skjønner at NJ kan være for disse samtidig som de er kritiske til datalagringsdirektivet, for dette går lengre.

Omdahl sier han er redd kampanjens forslag blir mat til et Kulturdepartement som allerede har bestemt seg for en defensiv og proteksjonistisk linje.

Epletyveri

Forslaget blir også kritisert for å ikke ramme de store aktørene, som med sin tekniske innsikt lett vil kunne skjule sin identitet. Generalsekretær Olsen ga klart uttrykk for at det er verstingene han er ute etter.

– Det er forskjell på å stjele et eple og å kapre en trailer med epler. Vi vil ta de som kaprer traileren.

– Problemet er at de vi ser er de med et eple i hver lomme, svarte Omdahl.

Landsstyremedlem Audun Solberg synes ikke det er et viktig poeng, han vil ta dem som laster ned i mindre skala også.

– Jeg er grunnleggende uenig i at det ikke er et problem at noen stjeler to epler. Å si at småkriminalitet er uproblematisk, det er jeg ikke med på.

Det er altså mange ulike synspunkter på hvordan NJ skal arbeide for opphavsretten også innad i landsstyret, og det eneste som er sikkert er at debatten ruller videre.