- Nedbemanning forsterker opplagsfallet

(Leserkommentar): Journalistene i Oppland Arbeiderblad utfordrer eierne.

Åpent brev til konserndirektør og styreleder i Oppland Arbeiderblad, Are Stokstad om A-pressens kutt i Oppland Arbeiderblad:

Redaksjonsklubben i Oppland Arbeiderblad reagerer med sjokk og vantro på A-pressens krav om nedbemanning av avisen med totalt 18 årsverk, og redaksjonen spesielt med 6 årsverk.

Oppland Arbeiderblad har gjennom en årrekke levert sterke resultater til A-pressen. Senest i 2008 hentet A-pressen 36 millioner kroner i konsernbidrag fra avisselskapet. Inneværende år ser avisen ut til å gå med et overskudd på 9 millioner kroner.

Fordi vi alltid leverer solide resultater reagerer vi med bestyrtelse på utspillet om færre ansatte, For oss er det uforståelig når A-pressen, med LO som en sterk eier, ønsker å rasere avisen. Ei avis som er og har vært et flaggskip for eierskapet i alle år.

Hvis våre overskudd i toppårene i en større grad hadde blitt ført tilbake til selskapet, hadde også OA stått langt bedre rustet til å takle de såkalte nedgangstidene.

Prosessen med krav om nedbemanning i OA har allerede skapt dype sår, stor frustrasjon og stor usikkerhet blant de ansatte. Vi er ikke uvillig til å se på organisasjonen og bidra ved frivillige ordninger. Men vi ser overhodet ikke behovet for å tvinge folk ut av avisa så lenge bedriften går med overskudd. Vi er dypt uenig i behovet for å nedbemanne så kraftig som foreslått.

Vi tjener penger. Vi har penger på bok. Vi har ansatte som står på i flere kanaler. Likevel er vi, ifølge eieren, 18 årsverk for mange.

Vi mener nedbemanning er helt feil medisin i en tid hvor det mer enn noen gang ropes på redaksjonell kvalitet. Vi er også blitt fortalt at A-pressens politikk består i å skåne markedskraft og redaksjonell kraft. Likevel opplever vi et krav om stort innhogg i redaksjonelle ressurser.

Nedbemanning vil forsterke opplagsnedgangen og gjøre framtiden langt mer utrygg. I vår daglige kontakt med kundene (les abonnenter og annonsører) får vi sterke reaksjoner på hvordan allerede gjennomførte budsjettbesparelser har ført til et dårligere produkt. Det er hinsides all fornuft ikke å tro at en så stor inngripen i avisens bemanning skal få ytterligere konsekvenser for produktet.

Spesielt vil vi utfordre LO om virkelig å tenke seg om i forhold til sitt engasjement i A-pressen. Vi er kjent med at tilsvarende prosesser har startet eller er i startfasen i andre aviser. Vi trodde LO skulle være en garantist for trygge arbeidsplasser i overskuddsbedrifter.

Det er ikke for sent å snu. Vi har forståelse for justeringer for å unngå røde tall. Men har ingen forståelse for nødvendigheten av å kaste folk på dør når avisbedriften går med betydelig overskudd, år etter år.Helge Rønning Birkelund

Klubbleder Oppland Arbeiderblad

Powered by Labrador CMS