Oslo kommune bryter offentlighetsloven

De er ikke på langt nær så raske som lovens regler krever.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Kommunal Rapport er kommunerevisjonen i Oslos undersøkelse av etterlevelsen av offentlighetsloven nedslående. Denne viser at kommunens byråd bruker lenger tid enn loven tilsier.

Hos byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester er bare hvert tredje innsynskrav ekspedert innen tre dager, slik loven krever. I over to måneder lå saken som ventet lengst.

Byrådsavdelingen for næring og eierskap ekspederte 7 av 15 begjæringer innen tre dager, og lengste tiden en begjæring måtte vente var 15 dager. Innsynsklagene tok lenger tid, opp mot en måned.

Kommunal Rapport lister opp flere medier som har måtte vente i to-tre uker. Fagbladet selv måtte vente på innsyn i en oversikt over avvik ved sykehjemmene i kommunen i en måned.

I en annen artikkel skriver Kommunal Rapport at Oslo kommune brukte 900 dager på å journalføre dokumenter om 600 millioner-salget av Oslo kino.