Møtet med Kong Harald dekker 18 sider i =Oslo.
Møtet med Kong Harald dekker 18 sider i =Oslo.

=Oslo fikk intervju med Kongen

Nyhetsloggen: Redaktør Anlov P. Mathiesen tok med seg en av selgerne for å snakke med Kong Harald.

Publisert   Sist oppdatert

For snaue to uker siden kom gatemagasinet =Oslo med sin Julebok 2010. Coveret prydes av et portrettbilde av Kong Harald, mens 18 sider inne i bladet er viet et intervju som =Oslo-redaktøren sammen med en av magasinets selgere har gjennomført med Kongen på Slottet.

– Vi har hatt med Slottet å gjøre flere ganger, blant annet har kronprinsparet invitert =Oslo-selgere til Skaugum, mens Kronprins Haakon ble intervjuet i våre redaksjonslokaler til Juleboka 2008. Derfor sendte vi i månedsskiftet september/oktober i år en åpen forespørsel til Slottet om å få intervjue en av kongefamiliens medlemmer til årets Julebok. Vi ba aldri spesielt om å få Kong Harald, men så viste det seg altså at han gjerne ville gjøre intervjuet selv. Jeg fikk hakeslepp da pressesjefen ved Slottet ringte meg med beskjeden, forteller Anlov P. Mathiesen.

– Hvordan forberedte dere intervjuet?

– Først måtte vi finne en gateselger som kunne bli med. Vi ønsket å ha en som har solgt =Oslo lenge og som var i god nok form til å bli med på et prosjekt som dette. Dessuten ønsket vi en som kunne snakke, gjerne litt rett fra leveren, og da falt valget på Christer. Så måtte vi selvsagt tenke igjennom hva vi ønsket å snakke med Kongen om, og da pekte temaet vanskeligstilte seg naturlig ut. Samtidig som vi gjerne ville ha litt tid til å snakke om Kong Haralds opplevelse av å være kreftsyk, for noen år siden.

– Måtte spørsmålene oversendes Slottet på forhånd, til godkjennelse?

– Ja, men det var aldri noe problem. Vi hadde en fin dialog med pressesjefen og erfarte at godkjenningsprosessen mest handlet om prioritering og om å spisse spørsmålene ytterligere. Det ga også mer plass til hovedtemaet vårt, de vanskeligstilte. Og i ettertid synes jeg vi klarte den vanskelige balansegangen mellom de mer tabloide og de mer interessante spørsmålene godt. Noe av æren for dette skal også Kong Harald ha. Han var veldig flink til å skjære igjennom all finstasen og vise et veldig folkelig ansikt.

– Hva slags rollefordeling hadde du og gateselger Christer Modin?

– Mitt ansvar var å sørge for at samtalen mellom de to gled godt, mens Christer var den som primært skulle snakke med Kongen. Det ble heldigvis en fin og åpenhjertig samtale, men jeg fikk litt panikk i bakkant. Jeg hadde brukt diktafon og latt være å notere underveis, men da jeg etterpå skulle sjekke opptakeren viste det seg at diktafonen hadde slått seg vrang. Jeg måtte jobbe i nesten to døgn for å få fram opptaket, og klarte det først etter at jeg hadde begynt å frykte at jeg kanskje ble nødt til å kontakte Slottet for å høre om muligheten til et nytt intervju. Det ville ha vært pinlig! Neste gang stiller jeg med TO diktafoner, pluss at jeg noterer litt underveis!

– Det er ikke mange presseorganer forunt å få et intervju med Kongen på tomannshånd. Hva tror du er grunnen til at =Oslo fikk det?

– Jeg tror at en viktig grunn til det kan være det gode forholdet mellom Slottet og våre selgere. Dessuten spiller det nok en rolle at vi er et nonprofit selskap og at =Oslo oppleves som et veldig naturlig sted å ha en samtale om temaet vanskeligstilte med.

– Juleboka 2010 selges for kr 100, hvorav selgerne får beholde halvparten. Tror du all publisitet som =Oslo har fått i forbindelse med Konge-intervjuet har noen salgsmessig effekt?

– Ja, men hvor mye er jeg mer usikker på. Da Kronprins Haakon ble intervjuet i Juleboka 2008 hoppet salgstallet fra tidligere års 37-40.000 til 50.000, og i løpet av de første seks dagene Juleboka 2010 var i salg, gikk den i 13.000 eksemplarer. Så mye har vi aldri solgt på så kort tid tidligere, og dette tyder på en «kongeeffekt». Men jeg er usikker på om det er mulig å selge særlig mer enn 50.000 av en bok som dette, så det blir spennende å se utviklingen framover. Også fordi det er så mange faktorer som spiller inn for salgstallene for et blad som =Oslo, slik som hvordan været er og hvor mye dop det er på gata akkurat der og da.