Oslo-redaktørene straffet nynorskdrabant

Tor Fuglevik vraket som fjerde vararepresentant.

Publisert Sist oppdatert

Journalistens utsendte kom litt sent til Oslo Redaktørforenings årsmøte i går. Medlemmene var allerede godt i gang med middagen. Og praten rundt bordene handlet om bare en ting; et klart tegn på at årsmøtet ellers var forløpt fredelig.

Tor Fuglevik, tidligere radiodirektør i NRK og nå direktør i det internasjonale mediekonsernet MTG, foreslo i januar fra sin post i Norsk språkråd at aviser som ikke tillater nynorsk i spaltene, må miste momsfritaket.

Forslaget møtte massiv protest fra toneangivende medier, som det heter. Og torsdag kveld kom straffen.

Tidligere Aftenposten-redaktør Einar Hanseid protesterte ydmykt mot at et medlem som åpnet døra for statlig innblanding i redaktørenes styringsrett, skulle få møteplass i styret, riktignok ved epidemiske forfall.

Forsamlingen var lydhør, men noe i villrede, da Hanseid i forargelsen hadde glemt å fremme motkandidat. Omsider ble TV 2s Stål Talsnes lansert. Men da fikk en annen veteran, Arve Solstad, den innskytelse at redaktørenes styre lett kunne bli for ungdommelig. Han motlanserte Hanseid, Talsnes trakk seg, og flertallet forkastet deretter Fuglevik.

(Med hjelp fra NA24 Propaganda, som var til stede under hele møtet.)