Kjersti Løken Stavrum er glad for at rettssaken fikk stor oppmerksomhet, men mener at medienes fokus kunne vært bedre. Arkivfoto: Journalisten
Kjersti Løken Stavrum er glad for at rettssaken fikk stor oppmerksomhet, men mener at medienes fokus kunne vært bedre. Arkivfoto: Journalisten

Mener mediene bør evaluere seg selv etter Breivik-rettssaken

Kjersti Løken Stavrum: Lurt å se om dekningen fanget opp det viktige i dommen, eller om det ble for mye oppmerksomhet rundt terroristens Fjordland-middager.

Publisert Sist oppdatert

Medier fra hele verden dekket rettssaken 22. juli-terroristen anla mot den norske stat. En del journalister var til stede i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel, mens andre fulgte overføringen fra rettssaken i Oslo tinghus. I fire dager var pressens søkelys rettet mot terroristens soningsforhold. Men enkelte detaljer fikk større oppmerksomhet enn andre.

– Det er ikke noe tvil om at folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund til nrk.no.

Overraskende dom

Onsdag falt dommen i Oslo tingrett. Anders Behring Breivik vant fram med viktige deler av sitt søksmål mot staten, noe som kom overraskende på de fleste. Reaksjonene gir pressen en grunn til å gå i seg selv, mener Løken Stavrum.

– Når dommen nå er overraskende så kan man spørre seg om man tok den tilstrekkelig alvorlig. Mange redaksjoner brukte mye ressurser på rettssaken, og da tror jeg det er lurt å se om dekningen også fanget om det dommeren har lagt vekt på, sier Stavrum til nrk.no.

Tingretten mener isolasjonens lange varighet, manglende begrunnelse for tiltaket og begrensede klagemuligheter samlet representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. Den slår fast at “Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff”.

Staten er derimot frifunnet for å ha brutt artikkel 8, som gjelder rett til respekt for privatliv og korrespondanse.

Ligger an til anke

Det er foreløpig uklart om staten vil anke dommen der retten gir Breivik delvis medhold i at han soner under umenneskelige forhold.

Dommen blir møtt med vantro i en rekke utenlandske medier og ble fra flere hold møtt med skuffelse og sinne i Norge, mens andre mente det var en modig dom og et sunnhetstegn at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen også omfatter en person som Breivik.

– Vi er overrasket og uenig, konkluderte regjeringsadvokat Marius Emberland og la til at aktoratet snarlig vil ta stilling til en eventuell anke etter samråd med staten.

Advokat Thomas Horn, som tidligere har skrevet en doktorgradsavhandling om varetektsfengsling og isolasjon, anser det som høyst sannsynlig at staten kommer til å anke.

Internasjonale reaksjoner

Breivik-saken ble bredt dekket av internasjonale medier, som også omtaler Oslo tingretts dom, melder TV 2.

Britiske Daily Mail skriver blant annet at «Massemorder VINNER søksmål etter å ha hevdet at menneskerettighetene hans ble krenket fordi han måtte spise den samme maten to dager på rad».

Avisen viser til at Breivik sa følgende i retten: – Jeg vet at det kan høres komisk ut, men å få billigvariantene fra Fjordland to dager på rad, er verre enn vanntortur. Det skjønner alle på Oslo vest.

Washington Post betegner rettsavgjørelsen som overraskende og skriver at «norske myndigheter har brutt menneskerettighetene til massemorderen ved å holde ham isolert på en avdeling der han disponerer tre celler for seg selv. Der kan han også spille dataspill, se på TV og trene».

Sky News gjør et poeng av at norske skattebetalere får regningen etter rettssaken fordi den norske stat er dømt til å betale 330.000 kroner i sakskostnader.

Powered by Labrador CMS