Åpne dører i Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører etter at Spesialenhetens anke er forkastet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Borgarting lagmannsrett skriver i en kjennelse at vilkårene for å ta begjæringen om lukkede dører under forklaringene fra de to tiltalte til følge, ikke er oppfylt.

Spesialenheten for politisaker ba om lukkede dører under hele forklaringen til Jensen og under deler av forklaringen til den medtiltalte narkotikasmugleren, Gjermund Cappelen. Den omfattende straffesaken starter i Oslo tingrett på nyåret. Tingretten avviste begjæringen, og Spesialenheten anket kjennelsen til lagmannsretten.

Spesialenheten mener det er fare for Cappelen og hans families liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet. Lagmannsretten legger til grunn at det er allment kjent at Cappelen har gitt informasjon til Jensen, og slutter seg til tingrettens uttalelse om at åpen forklaring ikke øker risikoen for Cappelens liv og helse.

– God kjennelse

Eirik Jensen vil ha åpne dører under sin forklaring, mens Gjermund Cappelen har støttet Spesialenhetens begjæring om lukkede dører.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, anførte i tingretten at det ikke har framkommet noe gjennom Spesialenhetens anke som underbygger lukkede dører når det gjelder sakens mest sentrale bevis.

– Det er en god avgjørelse. Jeg skjønner ikke hvorfor Cappelen vil ha hemmelig rettssak. Det er bra at lagmannsretten er klare på at de legger avgjørende vekt på at Jensen ønsker offentlig rettergang, sier Elden til NTB.

I sin beslutning om å tillate åpne dører la tingretten til grunn det faktum at Cappelen skal ha gitt informasjon til Jensen som «antas å være kjent for pressen og allmennheten gjennom de mange intervjuer og presseoppslag som Jensen og de tiltaltes forsvarere har gitt».

Intervjuer

Spesialenheten har anført at dette aldri vært har bekreftet fra Cappelen eller hans forsvarer, men lagmannsretten viser på sin side til at både Cappelen og hans forsvarer i flere intervjuer siden september 2015 har uttalt seg om at det har foregått gjensidig informasjonsutveksling mellom de to tiltalte.

– Uttalelsene til mediene har vært entydige og er ikke senere dementert eller trukket tilbake, fastslår lagdommerne og fortsetter:

– Det kan ikke herske tvil om at det bildet som allmennheten har fått av saken, basert på informasjon gitt av partene og delvis fra andre anonyme kilder, er at de to tiltalte har vært viktige informanter for hverandre.

Lagmannsretten skriver at det er vanskelig å forstå at det kan medføre noen økt risiko for Cappelens liv og helse dersom opplysninger fra avhørene av de to tiltalte bekrefter at det har foregått informasjonsutveksling mellom dem.

– Hovedforhandlinger i straffesaker kan ikke lukkes av den grunn at politiinformanter er parter eller vitner, skriver lagmannsretten.

Samfunnsinteresse

Lagdommerne legger imidlertid til at Oslo tingrett under rettssaken må avverge en eventuell risiko for liv og helse på en annen måte enn å gjøre inngrep i offentlighetsprinsippet.

– Tingretten har truffet en korrekt beslutning når det er lagt avgjørende vekt på sakens art og store samfunnsinteresse, og den sentrale betydningen av de tiltaltes forklaringer i det samlede bevisbildet, fastslår lagdommerne.

Narkotika- og korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynner i Oslo tingrett 9. januar. Det er satt av 16 dager til forklaringene til de to tiltalte.

Powered by Labrador CMS