Stor misnøye i Østlands-Posten:Går så det suser, avviser lønnskrav

Østlands-Posten er utropt til landets mest lønnsomme avis. Men journalistenes lønnskrav blir ikke innfridd av den grunn. Misnøyen i redaksjonen er stor etter at de lokale forhandlingene endte med brudd.

Publisert Sist oppdatert

Det er Dagens Medier (tidligere Dagspressen) som utroper Larvikavisa Østlands-Posten til Norges mest lønnsomme avis, og ansvarlig redaktør og utgiver Are Stokstad til ny «konge på haugen». For hver krone omsatt sitter avisa igjen med 25 øre, og Stokstad forklarer til Dagens Medier at det handler om en vellykket omstrukturering, med konsentrasjon om kjernevirksomhet og kostnadsreduksjon som sentrale elementer.

Provosert

Skryteoppslaget er imidlertid en torn i øyet på redaksjonsklubbens 16 medlemmer ettersom man ikke kom til enighet i det lokale lønnsoppgjøret. Etter en ukes forhandlinger ble det brudd mellom partene.

– I den gode økonomiske situasjonen avisa er i hadde vi ventet et rimelig godt oppgjør, sier klubbleder Svein André Svendsen.

Redaksjonsklubben krevde 12.500 kroner pr. snute som til sammen utgjør 200.000 kroner. Summen tilsvarer en dobling av den lokale lønnsveksten på to prosent som ligger i rammen for det sentrale oppgjøret.

– Det mener vi var et edruelig krav. Med så høyt overskudd synes vi bedriften burde gi såpass tilbake til dem som er med på å skape verdiene, sier Svendsen, som opplyser at utgangstilbudet fra bedriften var på 2.000 kroner.

Til sammenlikning har grafisk, som nå er i forhandlinger, krevd 20.000 kroner.

Redaksjonsklubben senket i løpet av forhandlingene sitt krav til 7.000 kroner og bedriften strekte seg til et generelt tillegg på 4.000 kroner, pluss tilbud om en bonus som klubben var avvisende til.

– Det er klart vi blir provosert når ledelsen stadig gjentar at bedriften går så godt, samtidig som den nekter å dele overskuddet med oss som har bidratt til resultatet, sier Svendsen.

– Her er det ikke spesielt lystig om dagen. Folk bobler ikke akkurat over av entusiasme når vi avspises med 4.000 kroner.

Godt oppgjør

Redaktør Stokstad sier det er beklagelig at de ikke kom helt i mål under årets lokale oppgjør. Men viser til at det var redaksjonsklubben som ikke ville forhandle videre.

– Bør det ikke komme de ansatte til gode når nå Østlands-Posten går så bra?

– Jo, vi er absolutt villige til la det dryppe på journalistene og det har vi gjort også. Det generelle tillegget og det at den nye ferieordningen slår ut for så mange i Østlands-Posten, gjør dette til det beste oppgjøret på mange år. Vi må tilbake til 70-tallet for å finne tilsvarende reallønnsvekst, sier Stokstad, som understreker at ledelsen ønsket å bli enig med redaksjonsklubben og viste reell forhandlingsvilje.

– Vi signaliserte også at vi kunne strekke oss lenger hvis forhandlingene fortsatte, men det ønsket ikke klubben.

– Så du mener avisa har vært raus?

– Det er i hvert fall aldri gitt noe bedre lønnsoppgjør totalt. Når det sentrale oppgjøret ble så dyrt, får det nødvendigvis konsekvenser lokalt. Men vi var også villige til å gi en bonus på 5.000 kroner knyttet til overskuddet, men det ønsket heller ikke klubben.

– Klubber ser seg gjerne best tjent med lange penger?

– Jo, men jeg ville nå tatt imot korte penger hvis jeg fikk det.

Smertegrensa

– Østlands-Posten er en del av A-pressen, er det lokale oppgjøret et resultat av sentrale føringer?

– Nei, og her skal jeg være bånn ærlig. Vår verden er i veldig liten grad sentralstyrt. Og langt mindre enn det journalister tror, bedyrer Stokstad.

Klubblederen sier at det er riktig at Stokstad sa seg villig til å forhandle videre da tilbudet om 4.000 kroner kom på bordet.

– Men da hadde vi allerede sagt at kravet på 7.000 kroner var endelig i forhold til vårt mandat. Vi hadde jo nesten halvert vårt krav og hadde nådd smertegrensa. Mens tilbudet bare hadde økt fra 2000 til 4000 kroner. I den grad noen hadde strukket seg, var det oss. Vi så derfor ikke noe poeng i å fortsette, sier Svendsen.