18.000 i P4

Samtidig justeres lønnsforhøyelse under fødselspermisjonen.

De ansatte i P4 får minimum 18.000 kroner etter årets lønnsoppgjør. Det betyr et fastlønnsløft på 3,6 prosent, minst.

I tillegg økes helgetillegg med 90 kroner og er nå på 600 kroner, forteller klubbleder Erik Molland.

Godt signal

De ansatte har også fått justert ordningene under fødselspermisjonen slik at de ansatte får full lønn under permisjonen. Samtidig er ordningen justert slik at den er lik de sentrale endringene i MBL, noe som betyr at ansatte i permisjon får justert lønningene sine samtidig med kollegene. Ikke når de kommer tilbake til jobb, som før.

– Vi er godt fornøyd med dette resultatet. Vi mener det er en bra lønnsøkning, og så er det et signal om at det settes pris på innsatsen som legges ned. Jeg mener vi får en økning som står bra i forhold til det som skjer i verden rundt oss, sier Molland.

Bransjelønna i P4 var på i underkant av 524.000 kroner før oppgjøret.

Saklig

Klubblederen karakteriserer tonen under forhandlingene som god og preget av saklighet.

– Vi gikk til kjernen av de spørsmålene som var viktige.

Kollegene i P4s lokale radiostasjoner, P5, fikk i midten av mai et lønnsoppgjør på 3,8 prosent. Ifølge NJ var det på forhånd avtalt at årets oppgjør skulle delfinansiere innføringen av en sjette ferieuke for alle med 10 års redaksjonell ansiennitet. Dette utgjør 0,6 prosentpoeng på den fremforhandlede rammen.