Tilsynet vil stanse P4

Mener kanalen opererer uten konsesjon når lokalnytt fra Bergen spres i riksnettet.

– P4 mangler etter vår vurdering nødvendig tillatelse til å sende lokalradio i Bergen. Dersom de skal få det, må det slik vi ser det gjøres til gjenstand for politisk behandling, sier Gudbrand Guthus i Medietilsynet via en pressemelding i dag.

P4 har tidligere avvist tilsynets tolkning av konsesjonen og reglene. Kanalen fikk og så politisk støtte fra Høyre og Frp.