ENIGHET: NRKJ-leder Hege Iren Frantzen la fram forslagene på vegne av landsstyret.  FOTO: KATHRINE GEARD)
ENIGHET: NRKJ-leder Hege Iren Frantzen la fram forslagene på vegne av landsstyret. FOTO: KATHRINE GEARD)

Ønsker sjefene velkommen

LANDSMØTET (Journalisten): Liten motstand mot forslag om å rekruttere flere redaksjonelle ledere.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag ønsker å rekruttere flere redaksjonelle ledere, selv om organisasjonen av og til møter dem som motpart på andre siden av bordet under ansettelser og omorganiseringer.

NJ har tradisjonelt organisert vaktsjefer, reportasjeledere, avdelingsledere og redaksjonssjefer. Nå ser NJ ut til å ønske ledere opp til sjefredaktørnivå velkommen i medlemsrekkene. Enten tilsluttet den lokale redaksjonsklubben eller som direktemedlemmer.

Trygghet

Hege Iren Frantzen (NRK) presenterte endringsforslagene på vegne av landsstyret.

- Det er ikke nødvendig å melde seg ut av NJ hvis man blir leder. Det er en fordel at personer vi møter på andre siden av bordet er trygge i sitt arbeidsforhold. Som fagforening er vi bedre og tryggere sammen enn hver for oss.

Landsstyret mener NJ er den eneste organisasjonen som ivaretar lederes arbeidsmessige interesser.

En god del av de underordnede lederne er medlem av Norsk Redaktørforening. Det liker redaksjonsklubbene dårlig, ikke minst fordi maktbalansen i redaksjonene kan forrykkes i akutte konfliktsituasjoner og ved belastende omorganiseringer.

NR ikke fagforening

Norsk Redaktørforenings generalsekretær Nils E. Øy er gjest på NJs landsmøte. Han har tidligere gitt uttrykk for at NR, som har rundt 700 medlemmer, tar NJs planer med knusende ro. Noe uro følte nok Øy likevel da Åsne Haugli (landsstyret) viste til NRs hjemmeside, der det heter at NR ikke er en fagforening og ikke inngår avtaler eller forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene.

- Det er ikke hele sannheten. Man burde være redelig nok til å sitere korrekt fra hjemmesiden vår. Vi bistår redaktører i forbindelse med konflikter, både når det gjelder lønn og oppsigelser. Medlemsbetingelsene inkluderer juridisk bistand, sier Øy til Journalisten.

Fra talerstolen ga Haugli uttrykk for at saken ikke bør utløse noen interessekonflikt med NR.

- Det hadde vært trist om NR skulle legge seg i strid med NJ om noe så sentralt som organisasjonsfriheten, sa hun.

Sterkt i tvil

Delegatene Christer Pedersen (Polaris Media), Arild R. Hansen (Drammens Tidende) og Lene Svenning (LO Media) var de eneste som fortsatt tvilte på om det er klokt av NJ å ta inn flere redaksjonelle ledere som medlemmer.

- Jeg synes det er en vanskelig sak. Det er ikke et paradigmeskifte i praksis, men en endring av den rollen NJ har. Jeg  ser at NJ kan bli en spisset kamporganisasjon ved å ha med flere ledere. Men spørsmålet er om vi strekker fellen for langt, om vi har muskler nok til å gjøre oss lekre overfor en gruppe som har motsatte interesser enn oss. Jeg tror ikke vi er i stand til å ta dem inn på en god måte. Saken er ikke godt nok utredet, sa Pedersen.

Organisasjonsfrihet

I debatten viste Pål Hellesnes (Klassekampen) til en undersøkelse han har gjennomført for Oslo Journalistklubb. Der framgår det at en del redaksjoner har en forholdsvis uttalt policy om at redaksjonelle ledere ikke skal være fagorganisert. Dette er i tilfelle brudd på den lovbestemte organisasjonsfriheten.

- Jeg vil sterkt oppfordre landsmøtet til å støtte forslagene. Vi må rigge organisasjonen slik at vi får det til, og slik at vi kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå.

Hellesnes viste til at en stor fagorganisasjon som Norsk Sykepleierforbund har medlemmer opp til direktørnivå, medlemmer med arbeidsgiveransvar for hundrevis av ansatte.

Powered by Labrador CMS