NRK. Foto: Birgit Dannenberg
NRK. Foto: Birgit Dannenberg

Morgennytt kan bli kuttet

15 årsverk til må nedbemannes. TV-tilbudet endres.

Mot slutten av november i fjor ble det kjent at NRK måtte kutte kostnadene med 150 millioner kroner i 2014. Det innebærer blant annet en nedbemanning av 38 årsverk.

Den gang sa nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk at ingen flater er skjermet i prosessen hvor 23 av årsverkene må reduseres for å ta inn økt bemanning som følge av nye satsinger og samtidig effektivisere driften.

Som følge av nedbemanningen er enkelte grep tatt som er synlige for publikum. Det ene er at ettermiddagssendingen til kulturnytt er kuttet, den andre at tekst-TV ikke lenger for eget innhold produsert eksklusivt, men fra medarbeidere som også produserer for nett.

Avvikles Morgennytt?

På et allmøte fredag ble det kunngjort at fortsatt står 15 årsverk igjen som må kuttes med virkning fra høsten. Disse kuttene innebærer høyst sannsynlig at Morgennytt på TV avvikles helt.

Sendingene har siden begynnelsen av februar blitt sendt med redusert bemanning, blant annet ved hjelp at at Politisk Kvarter er blitt sendt på TV. Den 20. mai tas det stilling til om tilbudet forsvinner helt og holdent.

- Det er et av forslagene vi ser på. Alternativene er enten å kutte det helt ut eller innholdstilbudet betraktelig, sier Kalbakk til Journalisten.

Kalbakk sier de ikke kommer noen vei utenom kuttene av de 15 årsverkene, og at også innholdstilbudet må unngjelde. Dermed handler det om å se på hvilke tilbud som kan forsvares, og eventuelt tas noe ned.

Blant endringene som vil skje er at nyhetssenteret, som har vært et forsøk i NRK, vil flytte sammen med nettdesken. Når dette skjer vil det kanskje komme noen kutt også her.

Vil drøfte

- Vi synes det først og fremst viktig at ledelsen nå tar med de ansatte på råd. Våre medlemmer har meninger om hva slags konsekvenser dette vil få og de bør røykes ut før beslutninger tas, sier nestleder Richard Aune i NRKJ. Han sier han er sikker på at Kalbakk vil ta med klubbene på en slik drøfting. 

En fare, sier han, er at nyhetsdivisjonen er så sammensatt at det som skjer i en ende, ofte får konsekvenser i en annen. Blant annet for beredskapen som Aune mener er et nøkkelbegrep for mange. 

- Det vi har sagt er at når det kuttes i bemanningen må også oppgaver reduseres slik at det ikke går utover den journalistiske kvaliteten.