Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media

Svakere for Polaris

Både omsetning og resultat ned i første kvartal 2013.

 

Publisert Sist oppdatert

Utviklingen for Polaris Media i første kvartal er negativ, sammenliknet med samme periode i fjor, viser kvartalsrapporten fra mediekonsernet som ble presentert fredag.

Driftsinntektene sank fra 470 i fjor til 438 millioner kroner i år. Det er en nedgang på 32 millioner., tilsvarende 6,8 prosent. Men samtidig gikk driftskostnadene ned med 3,6 prosent, fra 424 til 408 millioner kroner, slik at resultatet (EBITDA) endte på 30 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det tilsvarer en driftsmargin på 6,8 prosent, sammenliknet med 9,9 prosent (47 millioner) i samme periode i fjor.

Som forventet

I en pressemelding fra Polaris Media sier konsernsjef Per Axel Koch at “resultatet i hovedsak er som forventet”.

- Første kvartal er sesongmessig et relativt svakt kvartal. Første kvartal i fjor var sterkt med inntektsvekst også for papirannonser. I tillegg var påsken i mars mot i april i 2012, dette påvirker både annonse- og trykkeriinntektene negativt. Trykkeriresultatene reduseres i tillegg av bortfall av bilagsproduksjoner for VG og Dagbladet og redusert avisvolum. Med disse forutsetningene er det gledelig at vi leverer bedre enn forventet på kostnadseffektiviseringen, sier Koch i pressemeldingen.

Annonsesvikt

Det største inntektsfallet skjer i kategorien annonseinntekter. Riktignok gikk de digitale annonseinntektene opp fra 38 til 41 millioner, men dette kan på ingen måte kompensere fallet i annonseinntekter på papir fra 197 til 171 millioner kroner. Det gir et samlet fall i annonseinntekter på 26 millioner, eller 10,1 prosent.

Digital vekst

Konsernets samlede opplagsvolum gikk ned med 3,7 prosent fra første kvartal i fjor til i år. Men stor vekst både for e-avis (+78,9 prosent) og mobil (+96,3 prosent) og en mer beskjeden for nett (+2,9 prosent) sørget for at opplagsinntektene holdt seg stabilt på nivået fra i fjor, med 127 millioner, etter at papirinntektenes fall på én million (fra 126 til 125) ble nøyaktig kompensert av digital vekst på samme beløp.

Prosentvis betyr det at samlede digitale opplagsinntekter gikk opp med hele 65,8 prosent.

Av konsernets totale inntekter utgjør nå den digitale andelen 9,7 prosent (opp fra 8,4 prosent i fjor), mens den digitale andelen av annonseinntektene er oppe i 19,1 prosent, mot 16,1 i fjor.

Kostnadskutt

Kvartalstallene viser også at Polaris Media har redusert driftskostnadene i første kvartal med 3,6 prosent, fra 424 til 408 millioner kroner. I pressemeldingen sier konsernet seg fornøyd med denne utviklingen. Det vises til at man er “i rute med gjennomføringen av tiltakene som skal gi en nettoeffekt på 135 mill når programmet er gjennomført i 2015”. I år forventes effekten å bli på 56 mill kroner.