Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Birgit Dannenberg
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Birgit Dannenberg

Utelukker ikke nedbemanning

Men det nytter ikke å spare seg gjennom krisen, mener konsernsjef Koch i Polaris.

14 millioner lavere driftsoverskudd i første kvartal sammenlignet med samme tid i fjor. 17 millioner lavere driftsinntekter som følge av fall i papir.

- Det er selvfølgelig ikke som ønsket, sier Per Axel Koch til Journalisten. - Men som forventet.

Må øke digitalt

Inntektene faller, og langt mer enn ventet ved inngangen av året. Selv om de digitale inntektene øker, er de langt fra å kunne kompensere. Koch mener det er to ting medieselskapet må gjøre: Å effektivisere kostnadene mener han er opplagt. Og intensivere arbeidet med å gjøre digitale medier til en avgjørende inntekstkilde.

I første kvartal hadde mediekonsernet i Trondheim en omsetning på 412 millioner kroner, 51 millioner av disse kommer fra digitale kanaler. Enten annonse eller brukerbetaling.

- Vi må ha betydelige inntekter om vi skal lykkes. Veksten må ligge på mellom 30 og 40 prosent i året, ikke mellom 10 og 12 som i fjor. Vi må klare betydelig bedre enn det.

Konsernsjefen er ukuelig i sin optimisme for fremtiden når den er knyttet opp mot digitale medier. 28 prosent vekst i første kvartal og en aprilmåned han karakteriserer som god digitalt.

Reduserte aviser

Men avisens inntekter svinner. Derfor varsler Polaris at det skal gjennomføres strukturelle tilpasninger og at papiravisene effektiviseres. Nøyaktig hva det betyr, vil ikke bli klart før tallene for andre kvartal rapporteres om tre måneder.

Det er likevel grunn til å tro at leserne vil få aviser med færre sider. At de går i trykken tidligere enn de gjør i dag. Og at frekvensen reduseres.

- Dette kan gjøres, men helst for å øke innsatsen digitalt. Men jeg kan ikke si noe konkret. Vi går inn i prosesser hvor alle sider vurderes. Vi er på bemanningen, men på hvilken måte eller hvor mange det vil være snakk om er for tidlig å si. Bemanningskostnadene er en relativt stor andel av kostnadene.

Konsernet har også varslet overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. I fjor hadde Polaris 45,4 millioner kroner i pensjonskostnader. Hva overgangen vil bety i sparte utgifter sier Koch er gjenstand for forhandlinger. Målet er å få forhandlet fram en løsning før sommeren.

Fornøyd

Koch har gjennom telefonsamtalen gjentatte ganger uttrykt hvor fornøyd han er med en digital vekst på 28 prosent og sagt hvor stor tro han har på fremtiden.

- Har du lest Anders Opdahls kommentar om mediekrisen hvor han stiller spørsmål rundt retorikken din?

- Ja. Jeg ble noe overrasket over det. Vi mener, til tross for det han skriver, at den type medier vi driver med har mange muligheter og vi har tro på at vi skal lykkes med det. Det er umulig å spare seg ut av krisen, sier Koch og legger til:

- Jeg mener medieledere må ha en oppfatning som forteller om troen på fremtiden. Hvis ikke blir det selvforsterkende midt i krisen. Derfor er det overraskende at Opdahl skriver dette.