Svekket resultatet i Polaris

En femdel av bunnlinjen borte på ett år.

Polaris Media rapporterer et resultat på 49 millioner kroner i årets 2. kvartal. Det er ned fra 62 kroner, vel 20 prosent mindre på ett år.

Bunnlinja etter betalt skatt ble redusert fra 47 til 42 millioner kroner. 

Papirinntektene er redusert med 13 prosent fra 191 millioner kroner i fjor til 166 millioner kroner i år. Samtidig har de digitale inntektene økt med 18 prosent fra 47 millioner kroner i fjor til 55 millioner i år. 

Konsernsjef Per Axel Koch har tidligere sagt at kravet er en digital vekst på mellom 20 og 30 prosent i året. 

Kutter kostnader

I en pressemelding fra konsernet fremheves det at det er gjort betydelige produktendringer, som omlegging av Adresseavisen fra tre til en rygg. Ifølge meldingen jobbes det kontinuerlig med å effektivisere driften. Iverksatte beredskapsplaner sparer konsernet for 40 millioner kroner i inneværende år, og fortsetter neste år. 

Totalt svekket annonseinntektene i konsernet seg fra 461 millioner kroner til 439 millioner kroner i andre kvartal. Opplagsinntektene falt langt mindre, med tre millioner kroner fra 126 til 123 millioner kroner. Konsernet tjente tre millioner kroner i kvartalet på brukerbetaling. 

Investerer på børs

Men det er kommet langt mer friske penger fra et annet sted: Konsernet solgte i kvartalet sine aksjer i Sparebank1 SMN for 8,4 millioner kroner med en gevinst på 3,3 millioner kroner.

Noen av disse pengene er investert i nettannonseselskapet Cxense, der Polaris har tatt en posisjon som selskapets nest største eier med en andel på 13 prosent.

Foruten Adresseavisen eier Polaris Media aviser som Harstad Tidende, iTromsø, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. Konsernet har også en 10 prosents eierandel i pengemaskinen Finn.

Schibsted eier 29 prosent av Polaris, og det er tidligere sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen, som er selskapets styreleder.