PFU-AVGJØRELSE: Tirsdag behandles Kongehusets klage på Se og Hør i et møtelokale på dette hotellet. Foto: Glenn Slydal Johansen
PFU-AVGJØRELSE: Tirsdag behandles Kongehusets klage på Se og Hør i et møtelokale på dette hotellet. Foto: Glenn Slydal Johansen

PFU tar inn på hotell

Stor medieinteresse rundt Kronprinsparets klage på Se og Hør. 

Tirsdag avgjøres det om Kronprinsparet vinner fram i Pressens faglige utvalg (PFU) med sin omfattende klage på saker i Se og Hør. Klagen er underveist barbert av utvalget fordi flere av de innklagede sakene ligger lengre tilbake i tid enn vedtektene forutsetter.

Ikke show

Som vanlig sender Journalisten direkte fra møtet. Ettersom sekretariatet har fått forespørsler også fra medier som VGTV og Dagsrevyen, har Presseforbundet valgt å flytte hele behandlingen til et romsligere møtelokale i det nærliggende hotellet Park Inn.

– Dette er et rent praktisk spørsmål. Vi ønsker ikke å lage noe show rundt dette, sier avtroppende generalsekretær Per Edgar Kokkvold.

– Vi har fått såpass mange henvendelser fra pressen at vi av hensyn til den og pressens arbeidsvilkår fant at vi ville flytte møtet. 

Spørsmål

Det betyr at PFU-leder Hilde Haugsgjerd vil være tilgjengelig for spørsmål umiddelbart etter at det er avgjort om Se og Hør er felt eller frikjent.

Kokkvold sier sekretariatetet har vært nøye med å behandle klagen som en hvilken som helst annen sak.

– Her er det ingen privilegier til kongehuset. Men vi ønsker ikke at det skal være kaotisk under behandlingen. Som du vet rommer møtelokalene våre bare sekretariatet og utvalget.

Hensyn

Møtet holdets i et lokale i hotellets kjeller, hvor utvalget sitter i en hestesko. Leiekostnaden er 4.000 kroner.

– Dette er avgjort av hensyn til deg og dine. Det er småpenger selv for en hardt rammet medieindustri. 

Kokkvold sier hele behandlingen av hoffets klage har skjedd internt i PFU, ikke ved hjelp av innleide konsulenter som utvalget noen ganger bruker. 

Og på spørsmål om hva sekretariatet innstiller på, sier Kokkvold:

– Det vil jeg ikke si noe om.

Som følge av flyttingen vil Journalisten kun overføre denne ene saken tirsdag. Det skyldes altså at utvalget flytter seg over i sine vanlige lokaler i Presseforbundet etter behandlingen av klagen på Se og Hør.