Anne Aasheim. Foto: Birgit Dannenberg
Anne Aasheim. Foto: Birgit Dannenberg

Dagbladet klager på konkurrentenes moral

I morgen tar PFU stilling til avisas klage på omtale i VG og Dagsavisen.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i høst reagerte en irritert Dagblad-ledelse på at «flukten» fra redaksjonen ble omtalt i VG og Dagsavisen. I morgen skal saken opp i PFU.

– Nedsabling

«- Det dummeste Dagbladet har gjort er å GI OPP MOT VG» lød overskriften i VG 16. juli. Artikkelen fortalte om at 10 mennesker skal ha sluttet i avisens nyhetsavdeling. Avisen har vært i kontakt med flere tidligere medarbeidere, men kun NA24-spaltist Dag Solberg står fram med navn.

Dagen etter trykket VG artikkelen «- Ingen uro i Dagbladet» hvor Dagbladets etikkredaktør Lars Helle tilbakeviste oppslaget dagen før. Nyhetsredaktør Peter Raaum reagerer på artiklene i VG.

Han kaller reportasjen «en nedsabling av Dagbladets journalistiske prioriteringer». Raaum konstaterer at VG i stor grad baserer seg på kritikken fra den navngitte tidligere medarbeideren i Dagbladet.

«For øvrig understøttes kritikken mot avisas prioriteringer med referanser til anonyme kilder. Ingen av Dagbladets ledere er intervjuet til saken.» Raaum klager på manglende samtidig imøtegåelse.

PFU-mat

VG innrømmer at Dagbladet burde fått muligheten til samtidig tilsvar. Spesielt bruken av anonyme kilder forsterker dette behovet, skriver VG i sitt svar på klagen.

«Dette er også et klart brudd på vår interne praksis, noe vi sterkt beklager. Dette er senere fulgt opp i forhold til alle som var involvert i publiseringen av saken.».

Sjefredaktør Bernt Olufsen er likevel ikke sikker på om saken har noe i PFU å gjøre.

«Jeg tillater meg likevel å dvele ved spørsmålet om dette nødvendigvis er mat for Pressens Faglige Utvalg. Jeg er av den oppfatning at det bør være en særdeles høy terskel for at mediebedrifter seg imellom gjør Pressens Faglige Utvalg til arena for uoverensstemmelser.»

Det er ikke Dagbladet enige i.

»(…) VGs artikkel er tuftet på noen premisser som er fullstendig hinsides. (…) Vi har kanskje ulike oppfatninger om hva PFU bør bruke sin tid på. Klager på andre redaksjoner er sjeldne. Men denne klagen hindrer ikke andre som vil ha sin sak prøvet, og vi mener derfor at argumentet om PFUs tidsbruk ikke veier tungt.»

Motvind

Som om ikke VGs oppslag var nok, kommer Dagsavisen med oppslaget «En sommer i motvind» knappe to uker etter VG.

Artikkelen handler om intern misnøye rundt den journalistiske vurderingen som gjøres på forsiden gjennom sommeren.

«Nå flykter nyhetsjournalistene fra avisen. Etter det Dagsavisen kjenner til, har 14 sagt opp, søkt om permisjon eller bedt om å bli flyttet til andre avdelinger siden mai.»

Også her er det nyhetsredaktør Peter Raaum som står som avsender av klagen.

«Opplysningen er den faktiske understøttelsen av at «nyhetsjournalistene flykter fra avisen». Opplysningen er tilbakevist i en epost-utveksling mellom Dagbladet og Dagsavisen. Den er ikke korrigert i Dagsavisen påfølgende dag, ei heller dokumentert. Dagbladet mener Dagsavisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 ved å velge å ikke korrigere saken.»

Dagen før hadde avisen intervju med tidligere klubbleder og journalist Ulf André Andersen som hadde fått nok av Dagbladet. Dagsavisen skriver i sitt tilsvar at de ikke kan se at dette er brudd på samtidig tilsvarsrett, da dette er en oppfølger fra dagen før – hvor nyhetsredaktør Raaum kom til orde.

Når det gjelder artikkelen «En sommer i motvind», reagerer klageren på at tre tidligere medarbeidere får komme med «flengende kritikk mot avisas journalistiske prioriteringer», uten at avisens redaksjonelle ledelse ble kontaktet for samtidig kommentar.

Ville ikke presisere

Raaum mener at tallet på medarbeidere i nyhetsavdelingen som har sluttet ikke er mer enn fire. Dagsavisen sender over en liste med ansatte som har sluttet til Raaum per epost og tar så telefonisk kontakt.

»(…) Raaum som nekter å forholde seg til listen. I stedet sier Raaum: «Jeg har aldri bedt om noen presisering» og legger på røret.» Heter det i tilsvaret til Dagsavisen.

Avisen viser videre til at punkt 4.14 i VVP ikke er gjeldende for artikkelen ”Ga opp Dagbladet.

«Oppslaget må sees i sammenheng med at Dagsavisen dagen før trykket et stort oppslått intervju med Dagbladets nyhetsredaktør, (”En sommer i motvind”), hvor han nettopp ble bedt om å komme med sine synspunkter på Dagbladets forsider og avisens nyhetsprioriteringer.»

Raaum svarer med å vise til at opplysningene avisen hadde var faktiske feil.

«Dagbladet har påpekt feil overfor Dagsavisen som avisa nekter å korrigere. (…) Klagen handler ikke om at Dagbladet er fornøyd eller misfornøyd med sakens vinkling. Det har vi ikke noe med. Den handler om at Dagsavisen unnlater å rette faktiske feil.»

Uønsket

Både Dagsavisen og VG har forsøkt å få til en minnelig ordning med Dagbladet, men har ikke lyktes med dette.

I PFU er ikke slike mediekonflikter ønsket.

– Opprinnelig skulle utvalget ta stilling til konflikter mellom mediene. Men i dag er det primært til for alminnelige mennesker og folk som føler at mediene har begått urett mot dem. Og utvalget har gitt tydelig signal om at det er en fordel hvis mediene ordner opp i konflikter seg imellom på egen hånd, sa Presseforbundets generalsekretær Per Edgar Kokkvold til Journalisten i begynnelsen av september.

Journalisten vil dekke PFU-møtet.

Powered by Labrador CMS