Amerikanske papiraviser har nedbemannet kraftig, men opplagsfallet er nå stanset. Foto: Flick.com/NS Newsflash/Jon S.
Amerikanske papiraviser har nedbemannet kraftig, men opplagsfallet er nå stanset. Foto: Flick.com/NS Newsflash/Jon S.

30 prosent færre journalister

Svekker nyhetsmedienes tillit hos brukerne, viser rapport fra USA.

Mediebransjen i USA gjennomlever et systemskifte som følge av kraftig nedbemanning i redaksjonene. Kuttene bidrar til at mange sier opp sine faste nyhetsorganer. Politikere, byråkrater, selskaper og andre framfører i større grad sine budskap ufiltrert til publikum, både via sosiale medier og ved at de får lettere innpass hos tradisjonelle medier.

Disse og andre ferske beskrivelser av den amerikanske mediebransjen kan vi lese i rapporten The State of the News Media 2013, utgitt av Pew Research Center.

30 prosent ned

Ifølge rapporten er antallet journalister som arbeider i amerikanske aviser redusert med 30 prosent siden toppen i 2000. I dag er det for første gang siden 1978 færre enn 40.000 journalister ansatt i dagsavisene i USA.

Antallet personer som jobber i PR-bransjen er derimot økt betydelig. Mens antallet var på tilnærmet samme nivå i 1980 er det i dag fire ganger så mange PR-folk som journalister.

Færre egennyheter

Parallelt med bemanningsreduksjonene er også antall egennyheter i de amerikanske mediene falt kraftig. CNN har nesten halvert omfanget av grundige nyhetspakker siden 2007.

Ifølge Pew-rapporten utgjør vær-, trafikk- og sportsnyheter nå om lag 40 prosent av det redaksjonelle innholdet hos lokale tv-kanaler. Den gjennomsnittlige lengden på innslagene fortsetter å synke. Rundt 20 prosent av de lokale innslagene varer i mindre enn et minutt og halvparten er under 30 sekunder.

Færre ute - flere inne

I løpet av de fem siste årene er nyhetsinnslag som krever at journalister er på plass redusert med en tredel hos de tre store kabeltv-selskapene. Innslag der intervjuobjekter framfører sine synspunkter i studio er økt tilsvarende. Nyhetene er ifølge rapporten blitt erstattet med meninger.

Disse utviklingstrekkene fører til en tillitssvikt blant nyhetskonsumentene i USA. I en meningsmåling som er gjennomført for Pew-senteret svarer 31 prosent at de har kuttet ut et nyhetsorgan, fordi det ikke lenger tilbyr de nyhetene og den informasjonen brukerne forventer.

Økning på nett

Nyhetskonsumet på nett fortsetter derimot å øke i USA. I 2012 opplevde de 25 største nyhetstjenestene en total trafikkvekst på 7,2 prosent. 39 prosent av brukerne leste nyheter online eller på mobile plattformer, mot 34 prosent i 2010.

Et annet nytt trekk er at fallet i avisopplagene har stanset opp de siste to-tre årene, mens søndagsopplagene faktisk har økt. Dette forklares i stor grad med innføringen av betalingspakker som både inkluderer papirutgaver og digitale versjoner.

Powered by Labrador CMS