PFUs leder Alf Bjarne Johnsen. Her fra pressekonferanse i forbindelse med monsterklagebehandlingen i fjor sommer. Foto: Glenn Slydal Johansen
PFUs leder Alf Bjarne Johnsen. Her fra pressekonferanse i forbindelse med monsterklagebehandlingen i fjor sommer. Foto: Glenn Slydal Johansen

PFU frikjente TV 2 i ny Eide-klage

Utvalget mener TV 2 ikke brøt god presseskikk da de omtalte Helsetilsynets granskningsrapport av hjernekirurgsaken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kirurg Per Kristian Eide hadde klaget TV 2 inn for nyhetsinnsalg sendt februar i fjor om Helsetilsynets konklusjoner etter en granskning av hjerneforskningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Eide har sammen med Anders Cappelen levert tidenes mest omfattende klage der TV 2 i fjor ble felt på to punkter. Kirurg Eide har nå tatt ut søksmål mot både NTB og mot TV 2.

I utgangspunktet gjaldt den nye klagen to nyhetsinnslag og én nettartikkel, men nettartikkelen er siden tatt ut av klagen. Kirurgen mener TV 2 har brutt punktene som blant annet omfatter feil fakta, plakatens punkt 3.2, manglende mulighet til, eller unnlatelse av å bringe, samtidig imøtegåelse, punkt 4.14 og identifisering, punkt 4.7.

TV 2 på sin side avviser klagen og viser til at utvalget må fokusere på hva som faktisk ble publisert, «og ikke de omfattende utlegninger knyttet til oppstykkede deler av det Sak nr. 284/15 3 publiserte». Det vises til at klagen gjelder to relativt korte innslag i alminnelige nyhetssendinger, på henholdsvis 2.20 og 2.05, og at innhold og form, og presseetisk prøving, må farges av dette.

Kritikken i nyhetsinnslagene var rettet mot sykehuset som fikk komme til orde i innslagene. Det samme gjorde Eide i anonymisert form.

Her finner du sammendraget av klagen.

Utvalget konkluderte med at TV 2 ivaretok sin informasjonsoppgave på en riktig måte gjennom innslagene.

«TV 2 fokuserer på konklusjonene slik de fremkommer i Helsetilsynets rapport. Utvalget mener derfor at TV 2 har opptrådt presseetisk forsvarlig overfor klageren. I og med at TV 2 i sin tid brakte mye omtale av forskningsprosjektet, er det forståelig om klageren ønsker en enda tydeligere synliggjøring av at forskningen som sådan var akseptabel. Men utvalget må slå fast at dette faktisk er opplyst i innslaget, og dessuten at kritikken fra tilsynet er rettet mot sykehuset,» heter det i uttalelsen fra PFU.

Allmennhetens representant Henrik Syse støttet uttalelsen, men tok til orde for at TV 2 burde vært rausere i lys av sin egen tidligere omtale av hjernekirurgsaken.

– Det klager nok aller mest hadde ønsket var at når man tok opp saken igjen, gitt den store plassen saken tidligere hadde fått, skulle man gått tilbake på ting man tidligere hadde sagt. Som «at Helsetilsynets rapport også setter nytt lys på det som ble behandlet av TV 2 for to år siden». Dette er et arbeid TV 2 har lagt mye prestisje i, og pressen har også plikt til å være selvkritisk når saker utvikler seg. Det var ikke noe i Helsetilsynets rapport som tilsier at TV 2 skulle gått ut med noen dementier, men TV 2 skulle vært mer rause, sa Syse.

Powered by Labrador CMS