Faksimile av det omstridte oppslaget i iFinnmark.no 25. mars i år.
Faksimile av det omstridte oppslaget i iFinnmark.no 25. mars i år.

"En imøtegåelse kan neppe måles i antall ord eller i millimeter"

Finnmarken gikk fri i PFU, men utvalget mener at redaksjonen kunne strukket seg noe lenger for å få fram synspunktene til lærer og Frp-politiker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Klagen som ble behandlet av Pressens Faglige Utvalg tirsdag formiddag handler om en artikkel Finnmarken/iFinnmark.no publiserte onsdag 25. mars 2015 med tittelen “Foreldre fikk medhold hos Fylkesmannen: Johnny nektes å undervise”. Saken handler om at Johhny Olaussen, som er lærer ved Gamvik skole, ikke får undervise to av barna på skolen.

Læreren er kommunestyrerepresentant for Frp og har i en årrekke hevdet at barnas mor, som sitter i kommunestyret for Arbeidepartiet, uregelmessig fikk dekket en studietur til Færøyene i 2011.

Olaussen viser til at han har dokumentert det han mener er uregelmessigheter i forbindelse med den omtalte studieturen til Færøyene, men at Finnmarken har unnlatt å trykke dette og i stedet vist til en revisorrapport som konkluderer med at alt foregikk forskriftsmessig.

“Denne fremstillingen setter meg i et uforholdsmessig dårlig lys”, skriver Olaussen.

Mener Finnmarken satte ham i “et uforholdsmessig dårlig lys”

Klageren viser til at Finnmarken/iFinnmark har nektet å trykke et tilsvar, og anfører at dette innlegget inneholdt flere momenter som han mener er viktig for å balansere bildet av ham.

Olaussen har klaget omtalen inn for PFU og viser til ubalanse i framstillingen, manglende imøtegåelsesmulighet og avvisning av et tilsvar. Han mener i tillegg at artikkelen mangler saklighet og omtanke.

Dette var imidlertid ikke PFU enig i og slår fast at Finnmarken/iFinnmark.no holdt seg innenfor god presseskikk.

Se TV-sendingen i opptak her.

“Vanlig journalistisk jobb”

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• Består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

• Faste medlemmer av PFU i perioden 1. juli 2014 til 1. juli 2016:

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder
Alexandra Beverfjord (NRK), nestleder
Øyvind Brigg (TV 2)
Henrik Syse (Institutt for fredsforskning)
Eva Sannum (Geelmuyden Kiese)
Amal Aden (forfatter og foredragsholder)
Tone Angell Jensen (Fremover)

Finnmarken/iFinnmark.no avviser klagen, mener redaksjonen har gjort en helt vanlig journalistisk jobb og at den innklagede artikkelen er balansert. Avisa viser til at bakgrunnen for den påklagede artikkelen, studiereisen til Færøyene, har vært omfattende omtalt og dokumentert, ikke minst av klageren selv. Avisa mener denne saken for lengst er avsluttet.

Når det gjelder den påklagede artikkelen, om at klageren er nektet å undervise to barn, mener Finnmarken/iFinnmark.no at det er snakk om en helt vanlig og balansert artikkel der Ságat er oppgitt som kilde og der Finnmarken har lagt til opplysninger. 

PFU slår fast at et formelt vedtak om at en lærer er nektet å undervise må kunne være gjenstand for medieomtale. I det foreliggende tilfellet har klageren selv i avgjørende grad bidratt til slik offentlighet gjennom egen aktivitet i «eget medium», Frps lokale Facebook-sider.  
 
Utvalget registrerer at det bakenforliggende forholdet, studiereisen til Færøyene, er en mediemessig tilbakelagt sak. Studiereisen har vært behandlet i ulike fora tidligere, blant annet i PFU, uten at Frp-representanten har fått medhold. Saken har derfor vært gjenstand for betydelig medieomtale. Utvalget poengterer at den påklagede artikkelen gjelder undervisningsnekten av klageren, og at den påklagede artikkelen for en stor del var sitat fra Ságat. 

Ikke brudd

PFU registrerer at Finnmarken/iFinnmark.no er atskillig mer sparsom med å bringe klagerens kommentarer enn det Ságat var i den opprinnelige artikkelen sju dager tidligere. Men selv om det etter utvalgets mening ville styrket publiseringen om Finnmarken hadde vært mer imøtekommende overfor klageren, kan det, slik PFU ser det, ikke konstateres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.
 
“En imøtegåelse kan neppe måles i antall ord eller i millimeter, og klageren får, både innledningsvis og på slutten av artikkelen gitt uttrykk for at han mener at han er utsatt for yrkesforbud. Klageren har også anført brudd på tilsvarsretten, plakatens punkt 4.15, ved at Finnmarken ikke publiserte et tilsvar fra klageren. Utvalget konstaterer at innlegget har en form som gjør at det neppe kan aksepteres som et tilsvar til den påklagede artikkelen, men mer som en kritikk av et vedtak i Gamvik kommunestyre.” 
 
Etter en samlet vurdering finner et enstemmig utvalg at Finnmarken/iFinnmark.no ikke har brutt god presseskikk. Flere av representantene understreket imidlertid at avisa kunne ha strukket seg lenger for å få fram klagerens synspunkter.

– Det ville også ha vært en fordel for leserne, sa Henrik Syse (allmennheten).

Powered by Labrador CMS