Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Tor Torgersen
Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Tor Torgersen

Fremover felt i PFU

Avtroppende utvalg behandler sine siste saker.

Tirsdag har Pressens faglige utvalg (PFU) siste møte før sommeren. Det er også det siste møtet for det gamle utvalget. Over sommeren tar VG-journalist Alf Bjarne Johnsen over ledervervet.

Felt

Blant de siste klagene som ble behandlet var en fra Narvik kommune på byens avis Fremover. Saken dreier seg om en oppfølger i november i fjor til Dagbladets avsløring måneden før om at krise- og beredskapsplaner for Harstad/Narvik lufthavn lå åpent tilgjengelig på nett. I Fremovers oppfølger heter det at en granskning ikke fant ut hvordan glippen hadde skjedd. Men i klagen heter det at det motsatte er skjedd.

– Det er ikke gjort noen funn som tilsier at disse dokumentene har befunnet seg på våre servere, heter det i klagebrevet.

Kommunen mener Dagbladet har blandet sammen Evenes og Narvik lufthavn, og har klaget inn Fremover for håndteringen av opplysningene og det kommunen mener er misbruk av begreper.

Fremover avviser klagen, blant annet med henvisning om at det kun er Evenes som er militær flyplass i området. Avisen mener også at de har brukt riktige begreper.

Men klager fikk medhold i PFU, som mener kommunen har dokumentert at avisen tar feil. Dermed blir også titler ukorrekte, og avisen rammes av Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

– Fremover har brutt god presseskikk, konkluderte utvalget.

– En klassisk sak. Man tar en sak fra et annet medium, og ikke sjekker nøye nok selv om det stemmer, sa allmennhetens representant, filosof Henrik Syse. 

Kulturhusstrid

Bergens Tidende ble frikjent for en klage om dekningen av strid rundt kulturhuset Bergen Kjøtt. En artikkel var klaget inn av det som beskrives som en vanlig leser med tillatelse fra berørt part. Leseren reagerer på at det i tittelen heter at miljøet tilknyttet kulturhuset er splittet, samt bruk av en kilde som er venn av husets nye eiere. 

Klager kritiserer BT for slett kildekritikk og mye synsing av en som i tilsynelatende han har kjennskap til forholdene, uten at det presenteres hvordan han har det

- Når han i tillegg er venn med nye eiere som vil ta over huset og det er stor strid om dette i Bergen synes jeg denne artikkelen blir et veldig usaklig innlegg uten referanser, heter det i klagen.

Avisen svarer at artikkelen inngår i en serie artikler om kulturhuset. De viser til at det fremgår hvilken tilknytning kilden har. BT mener saken gir en god gjengivelse av meninger, og avviser også at den har kommenterende innhold.

PFU mener artikkelen sannsynliggjør dekning for bruk av ordet «splittelse» i tittelen, og legger til at den ikke retter kritikk mot personer, men et miljø.

– Jeg ha lest saken med klager briller og ser hva det reageres på, men kan ikke se at det er noe brudd på god presseskikk, sa Syse.

Utsatt

En annen klage gjelder en av Dagbladets artikler fra dekningen av arvestriden mellom kjendisadvokat Mona Høiness og Urdahl-slektningene. Avisen refererte fra retten at Urdahl-slektningenes privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørensens samarbeidspartner Stein Møllerhaug skal ha hacket Høiness’ data.

Dette har Møllerhaug klaget inn for PFU da Dagbladet samme dag som publisering ikke tok inn en uttalelse fra der han avviste påstanden. Uttalelsen kom først inn dagen etter publisering. Møllerhaug opprettholdt likevel PFU-klagen fordi han mener han skulle vært kontaktet.

Dagbladet viser til pressens referatprivilegium, noe Møllerhaug heller ikke bestrider. Avisen mener påstanden i retten ikke utløser rett til samtidig imøtegåelse. Klageren mener imidlertid avisen skulle tatt inn tilsvaret i saken tidligere.

PFU utsatte behandlingen av saken fordi det har kommet inn nye opplysninger som gjør at utvalget sender saken tilbake til sekretariatet. 

 

Powered by Labrador CMS