PFU skal vurdere klage fra en aktør som har kommet med trusler mot journalist. Her er utvalget samlet ved en tidligere anledning. Foto: Martin Huseby Jensen
PFU skal vurdere klage fra en aktør som har kommet med trusler mot journalist. Her er utvalget samlet ved en tidligere anledning. Foto: Martin Huseby Jensen

Mener Oppland Arbeiderblad har brutt hele Vær Varsom-plakaten

Klageren er anmeldt til politiet av journalisten.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av mai i år publiserer Oppland Arbeiderblad (OA) en artikkel om «useriøse aktører som utnytter givergleden på Gjøvik». I saken intervjues en kvinne som for en tid tilbake hadde kontaktet avisen. Hun ville advare mot useriøse innsamlere.

I sammendraget fra klagebehandlingen i Pressens Faglige Utvalg heter det:

«Hun ønsket å gi 500 kroner til Foreningen Caring Hands for å gi et bidrag til fattige barn i Burma. Men da hun kom i kontakt med totningen Lasse R. Øverlier, mannen bak foreningen, ble hun svært skeptisk. Hun ville sende pengene, men fikk beskjed om sette pengene inn på Øverliers konto. På giroen skulle hun bruke adressen Kalkvegen 5, Gjøvik. Hun sier hun ble rasende da innehaveren sa han hadde problemer med å opprette konto for Caring Hands. Å sette inn 500 kroner på hans private konto med en mottakeradresse i Gjøvik var helt uaktuelt. Hun advarer nå andre mot å gi til Foreningens Caring Hands.»

Samler ikke inn penger

Lasse Robert Øverlier er mannen bak organisasjon Caring Hands. Han er også klager. Foreningen er ifølge ham ikke en organisasjon som driver med innsamling. Han legger til at dette er andre gangen han «anmelder» den aktuelle journalisten for usannheter og ærekrenkelser. Han mener aldri å ha vært i kontakt med den nevnte kvinnen, og legger til at Caring Hands har en egen konto.

Klageren viser til at OA ikke har kontaktet ham før publisering, og at artikkelen er laget på 100 prosent usannheter. Han har klaget avisen inn for brudd på samtlige punkter i Vær Varsom-plakaten.

Avisen avviser klagen fra Øverlier og sier at det har vært vanskelig å komme i kontakt med ham. Men i og med at all kommunikasjon med klageren tidligere er gått gjennom Facebook,  erkjenner tilsvarsforfatterne at denne kanalen burde vært brukt for å gi ham imøtegåelsesmulighet.

Selv om klageren har sendt informasjon til OA i ettertid mener avisledelsen at dette ikke kan se på som dokumentasjon eller bevis i saken.

Truet journalisten

Det er ikke forsøkt å få til minnelig ordning, men den aktuelle journalisten i OA har politianmeldt klageren for konkrete trusler. Etter det Journalisten kjenner til handler det ikke om trusler om fysisk vold.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum sier til Journalisten at det er langt fra unormalt at det kommer klager for brudd på hele Vær Varsom-plakaten. Men å vurdere saker hvor klageren er politianmeldt for trusler mot innklagede er langt fra normalt.

Styret i Norsk Presseforbund har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på saksbehandlingen til PFU og spesielt trusler.

– Trusler mot journalister er blitt et fenomen i vår tid som vi må ta på alvor, sier Løken Stavrum.

Klagen vil ikke bli overført på Journalisten.no, slik det opprinnelig var lagt opp til.