PFU:

VG felt for kjøpelenker

Pressens faglige utvalg (PFU) mener Min Mote-lenker er i strid med Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var leder Harald Klungtveit i Dagbladets redaksjonsklubb som klaget inn VG for en rekke artikler på undersiden Min Mote. Han mener de består av reklame og reklamekoblinger. I artiklene omtales ulike produkter som er avbildet i tekstløpet. Ved å klikke på en lenke som dukker opp når musepekeren holdes over bildet av produktet, kan leseren gå til en nettbutikk for å kjøpe varen. En av butikkene som får eksponering er Sobazaar, som eies av VG-eier Schibsted og Telenor i fellesskap.

Dissens

Utvalgets sekretariat innstilte på fellelse etter Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.2 om redaksjonens integritet og troverdighet, 2.6 om å avvise forsøk på å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold og 2.7 om aldri å gi redaksjonelle motytelser for reklame. Den innstilte også på at Min Mote bryter med Tekstreklameplakaten.

– Etter utvalgets mening framstår den samlede presentasjonen som ikke i tråd med kravet til et klart skille, heter det i uttalelsen.

Utvalget felte ikke VG/Min Mote uten diskusjon og dissens. Noen medlemmer av utvalget ønsket en mildere fellelse av VG. Den som gikk lengst i formildende retning var Alexandra Beverfjord, som til daglig er redaktør i NRK. Hun tok dissens og ville bare felle VG på Tekstreklameplakaten, men ingen av punktene i VVP.

– Her kommer presseetikken til å bli utfordret i årene som kommer. Det er viktig å ta inn over seg en ny virkelighet. Jeg syns uttalelsen er for strengt formulert og at den for lite tar inn over seg medieutviklingen, sa Beverfjord under diskusjonen.

Redaktøren mener det at VG får inntekter av salg som er kommet gjennom deres lekning, er mest problematisk.

– Uttalelsen bør si noe om forskjellen på å lenke i seg sjøl, som er en virkelighet vi står i, og som i min bok er riktig. Det som er viktig er at lenker merkes på en tydelig nok måte. Eierskapet er jeg ikke så opptatt av.

Også redaktørkollega Tone Angell Jensen fra Fremover og allmennhetens representant Eva Sannum, som til daglig jobber i PR-byrået Geelmuyden.Kiese, tok til orde for en mildere fellelse.

– Jeg syns det er en vanskelig sak når jeg sitter med PFU-hatten og lesernes tanker. Da syns jeg det er en god PFU-uttalelse.Men det er vanskelig fordi jeg er enig i VGs tilsvar, med hva de prøver å ta opp med dagens litt håpløse situasjon. Hvordan VG prøver å overleve. At de må finne en måte å finansiere det ordentlige redaksjonelle produktet sitt på. Sett opp mot det er plakaten litt gammeldags. Men vi kan ikke tillate en sånn utvikling om vi skal følge plakaten, sa Sannum.

Hun og Jensen var enig om å ikke felle VG på punkt 2.2 i VVP, men stod fortsatt for at mediehuset skulle felles for punkt 2.6 og 2.7.

Ingen klar strek

I den mer kritiske enden av skalaen var journalistrepresentant Martin Riber Sparre, som støttet uttalelsen slik den forelå fra sekretariatet.

– Jeg syns uttalelsen på en god måte sier klart og tydelig at dette er så langt over streken at det ikke kan passere. Så blir det en følelse av «samlet vurdering» her. Vi går ikke veldig nøye inn i akkurat når man passerer streken, sa Sparre, og fortsatte:

– For er det eierskapet, eller det at man får en cut, en kickback, eller er det bare at man lenker til Soobazar? Det er kanskje lurt at vi ikke trekker grensen nøyaktig.

Også journalistkollega Ellen Opphaug og allmennhetens representant Amal Aden uttrykte støtte til innstillingen fra sekretariatet.

Diskusjonen endte med en omarbeidelse av uttalelsen. Beverfjord, som ledet diskusjonen, oppsummerte at flertallet støtter sekretariatet med en omformulering slik at utvalget ikke feller på VVPs punkt 2.2.

– Så tar jeg dissens og lager en egen formulering etter den linja jeg har skissert opp i diskusjonen. Jeg er ikke med på fellelse etter Vær Varsom-plakaten, men ender med brudd på Tekstreklameplakaten, konkluderte Beverfjord.

Hun valgte den noe mildere formen kritikk som fellelse på Tekstreklameplakaten. I en SMS til Journalisten presiserer hun at hun mener det å lenke til en nettbutikk under bestemte forutsetninger kan være akseptabelt så lenge leserne er klar over at de forlater det redaksjonelle området.

– Jeg tviler ikke på at reporterne i Min Mote har stått fritt når de har valgt ut plaggene. Men slik VG har løst det, mener jeg at det i dette tilfellet kan skapes tvil hos forbrukerne om hva som er VGs motivasjon for å velge, når de selv tjener penger på salg fra Sobazaar, skriver Beverfjord.

Se PFU i opptak

Powered by Labrador CMS