«Horerop» i PFU

Kommentar om horerop mot Aps Anette Trettebergstuen og Skup-hedret NAV-sak kan bli felt torsdag. 

Det er store saker som behandles når Pressens faglige utvalg (PFU) avholder sitt mai-møte. En av sakene som skal avgjøres er LO i Oslos klage på Dagbladet. 

Demonstrasjon

Det var i slutten av januar at avisa publiserte en kommentar av politisk redaktør Marie Simonsen hvor hun skrev:

«HORE! HORE! HORE! De taktfaste ropene truet med å overdøve Annette Trettebergstuen (30) da hun holdt innlegg på Oslo LOs demonstrasjon på Løvebakken i forbindelse med streken mot EUs vikarbyrådirektiv tidligere i januar.»

Saken ble i dagene etter heftig diskutert i mediene. Noen dager etter at kommentaren stod på trykk insisterte Simonsen overfor Journalisten at hun har flere kilder som hevder at det var disse ordene som ble ropt. 

LO hevder i PFU-klagen at det ikke stemmer at det ble ropt «hore».

– Det ble riktignok fremført det som kan benevnes som taktfaste tilrop, men det var ropet «veto», i betydningen veto mot EUs vikarbyrådirektiv, skriver daglig leder Roy Pedersen i klagen.

Han mener kommentaren bryter Vær Varsomplakatens punkt 3.2 om kontroll av opplysninger.

Dagbladets kilde

Dagbladet avviser klagen, og fastholder at de har tilstrekkelig kildegrunnlag for å vite at det ble ropt «hore». Av saksframlegget som er publisert på Presseforbundets nettsider har Trettebergstuen i et brev til PFU erkjent at det er hun som er Dagbladets kilde. 

– Som det fremgår av Trettebergstuens redegjørelse, har hun fullt ut bekreftet hendelsene overfor vår politiske redaktør før kommentaren sto på trykk. Dette er mer enn tilstrekkelig kildegrunnlag, selv om kildegrunnlaget ikke er angitt i artikkelen, heter det i tilsvaret fra Dagbladet. 

Dagbladet mener også en video på Youtube som klager viser til ikke holder som bevis for at Trettebergstuen tar feil. Avisa legger også til at ingen navngitte personer kritiseres i kommentaren.

I neste tilsvarsrunde skriver LO at de ikke tviler på at Trettebergstuen hørte «horerop». Klager reagerer på formuleringen om «taktfaste rop» og mener Dagbladet på den måten stemplet hele demonstrasjonen. 

Skup-dokumentar

Den andre store saken i torsdagens PFU er NAVs klage på NRK Brennpunkts dokumentar «NAV: Diagnose mens du venter», og lisenskringkasterens øvrige dekning av saken.

Dokumentaren, som mottok Skup-diplom i mars, handlet om to personer som har slitt med å få rett til stønad. NAV mener det er flere faktafeil i NRKs dekning, at de ikke har fått samtidig imøtegåelse, usaklig presentasjon og at utelatelse av viktig faktainformasjon. 

Ifølge sakspapirene på Preseforbundets nettside har partene ikke lyktes å komme fram til en minnelig ordning. 

NRK går i sitt tilsvar gjennom alle punktene i NAVs klage. Overordnet skriver kanalen at temaet har stor samfunnsmessig betydning.

– Det er svært viktig både for enkeltmenneskene som blir berørt av dette, og for hele vårt trygdesystem, at myndighetene har god kontroll med dette systemet, og at det fungerer optimalt, heter det fra NRK.

NAV mener i en ny tilsvarsrunde at NRK gjør en «grov fortegning av de faktiske forhold» i sitt tilsvar. 

Til det fastholder NRK at de har ivaretatt god presseskikk på alle klagepunkter. 

Løpende nettdekning

PFU skal også behandle en sak om løpende nettdekning av et ran på en bensinstasjon i Tromsø. Det er den rammede bensinstasjonen Isrenna som har klaget Nordlys inn for klageorganet. 

Klager reagerer på at avisa publiserte ubekreftede meldinger om at det var løsnet skudd under ranet. 

– En slik formidling av usannhet (…) er svært alvorlig. Ikke minst hva det gjør med ransofferet, medarbeidere og deres familier, skriver klager.

Daglig leder reagerer også på at gratisavisa Byavisa Tromsø, som utgis av Nordlys, på forsiden dagen etter ranet ga inntrykk av at medarbeiderne var redde.

– Avisen har ikke snakket med noen av oss i det hele tatt! Inne i artikkelen fremkommer det at dette er synsing fra nabobedrifter og gjelder dem, heter det i klagen.

Klager mener Nordlys blant flere må felles for brudd på punkter om anonyme kilder, hensynsfull opptreden og dekning for titler. 

Under et forsøk på minnelig ordning erkjenner Nordlys «svikt i interne rutiner», men understreker at saken ble rettet da redaksjonen ble oppmerksom på det. 

Klager var imidlertid ikke fornøyd med minnelig ordning, og opprettholdt klagen.

Nordlys legger seg derfor flat for klagen ved å erkjenne at de begikk overtramp.

Powered by Labrador CMS