PFUs leder Alf Bjarne Johnsen (VG) var klar i sin avvisning av anonyme klager. Foto: Birgit Dannenberg.
PFUs leder Alf Bjarne Johnsen (VG) var klar i sin avvisning av anonyme klager. Foto: Birgit Dannenberg.

PFU avfeide bloggeren Doremus

Får ikke klage anonymt på Nettavisen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bloggeren Doremus, som også får tekster publisert på nettsidene til Journalisten, Manifest og Dagbladet, ba Pressens faglige utvalg akseptere at han klager Nettavisens beslutning om å nekte ham tilsvarsrett inn for utvalget.

Han mener Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev to skarpe angrep på ham i fjor og at bloggeren Jarle Aabø gjorde det samme i år, men at han ble nektet tilsvar i ettertid hvis han ikke ville oppgi sin identitet.

Anmodningen ble avvist av PFU tirsdag. Et samlet utvalg mente en klagebehandling forutsetter at Doremus’ identitet gjøres kjent både for utvalget og for redaksjonen han klager inn.

Les brevet fra Doremus til PFU her.

Han, hun eller hen

Fagmedarbeider Kjell Nyhuus framførte sekretariatets begrunnelse for et avslag, som han selv hadde ført i pennen. Den tok utgangspunkt i at dette er en regel PFU alltid følger og at den ikke bør fravikes.

Anonymitet

Dersom du som klager ønsker anonym behandling, kan du be om dette i klagen.

Det er et mål for PFU å ha størst mulig åpenhet, men anonymitet vil bli innvilget når det er gode grunner for det. Det innklagede medium, sekretariatet og utvalget må alltid vite hvem som klager.

(fra PFUs klageveiledning, http://presse.no/pfu/slik-klager-du-til-pfu/

Han viste til en tidligere avgjørelse der utvalg og sekretariat kjente til klagerens anonymitet, men vedkommende aksepterte ikke at redaksjonen han klaget på ble kjent med navnet:

– Sekretariatet har ikke vært i tvil.

Nyhuus mente utvalget ikke kan behandle klager fra ukjente opphavspersoner og illustrerte poenget ved å omtale Doremus som «han eller hun» og som «hen». Han kalte ellers Doremus henvendelse «godt begrunnet».

Syses lille tvil

Henrik Syse, representant for allmennheten, var den eneste som antydet en liten tvil. Han spurte om det kunne være grunnlag for klagebehandling dersom en av redaktørene som publiserer Doremus klagde på hans vegne.

Nyhuus nevnte Journalistens redaktør (altså undertegnede, journ.anm.), juristen Anine Kierulf eller Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås som mulige stedfortredere og sa dette var drøftet muntlig i sekretariatet.

– Det ville ikke forandre noe, fremholdt han. Syse sluttet seg til konklusjonen.

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen mente «hen» var en utrolig presis betegnelse på bloggeren som omtales som mann av sine samarbeidspartnere.

– Vi er til for redaktørstyrte medier. Det er et prinsipp vi må holde strengt på, sa Johnsen. Han understreket at redaksjoner er i sin fulle rett når de velger å publisere tekster fra bloggeren.

– Det er fint og helt i tråd med presseetikken.

Men Johnsen, som representerer journalistene i utvalget og jobber i VG, la vekt på problemene han mener anonymiteten skaper.

– Dette påfunnet av en mediekommentator kan godt være et kollektiv. Det vet vi jo ikke noe om, sa han med adresse til Doremus og henvisning til den nedlagte twitterkontoen @fruhjorth.

Alexandra Beverfjord (redaktørene, NRK) mente eneste mulige unntak måtte være personer som var tvunget til å leve med falsk identitet av hensyn til egen sikkerhet.

(For ordens skyld: Som det framgår over, er Journalisten blant mediene som publiserer Doremus og dermed part i saken. Artikkelforfatteren er identisk med redaktøren som godkjente hans anonymitet.)

 

Powered by Labrador CMS