Per Edgar Kokkvold. Foto: Birgit Dannenberg
Per Edgar Kokkvold. Foto: Birgit Dannenberg

Kokkvold: – Dette er tvilsomt

Har Nettavisen et problem med tekstreklame?

Publisert Sist oppdatert

Da generalsekretær Per Edgar Kokkvold ble oppmerksom på Nettavisens artikkel om nettjenesten Gullvekten.no, reagerte han kraftig. For første gang på flere år benyttet han seg av initiativretten overfor PFU, og klaget artikkelen inn for utvalget for to brudd på Vær Varsom-plakaten og to brudd på Tekstreklameplakaten.

– Det er i beste fall tvilsomt fordi det bidrar til å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold, sier Kokkvold.

Reklame

I sin klage på artikkelen viser han til at en behandling av denne saken vil være av prinsipiell interesse.

– Det er vanskelig å se at den innklagede artikkelen er journalistisk motivert, og enda vanskeligere å se at den skulle være uten bindinger til ”utenforstående interesser”. Det eneste som her kan sies til Nettavisens fordel, er at den i det minste gjør leserne oppmerksom på at redaksjonen har et ”kommersielt samarbeid” med Gullvekten.no. Men ville artikkelen ha blitt publisert dersom dette samarbeidet ikke hadde eksistert? Hvor kommer opplysningene i artikkelen fra? Hvem har skrevet artikkelen? Hvem har ”tipset” redaksjonen om Sonjas historie? Kan det være Gullvekten og Sølvtorget? Jeg kan heller ikke se at teksten skiller seg nevneverdig fra normale reklamebudskap, skriver Kokkvold i sin klage.

Han fremhever lenkingen i artikkelen som det mest kritikkverdige med saken og viser til at lenkene til Gullvekten og Sølvtorget, som i artikkelen oppgis som Nettavisens samarbeidspartnere, er så integrert i teksten at de bryter ned skillet mellom journalistikk og marked.

Også andre

I sitt tilsvar svarer ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum at artikkelen nettopp er journalistisk motivert. Han begrunner dette med at nesten alle norske hjem har gull eller sølv som knapt er i bruk. Stavrum fremholder at Gullvekten betaler bedre per gram gull enn gullsmeder gjør med såkalt byttegull.

– Vi vurderte omtale av tjenesten som journalistisk interessant fordi den både har allmenn interesse, nyhetsverdi og er god forbrukerinformasjon, skriver Stavrum i tilsvaret.

Videre viser han til at flere konkurrerende medier som blant annet D2, Hegnar og Din Side har «hatt lignende omtaler før og etter vår artikkel.»

– Generalsekretærens klage bærer preg av ren synsing når han skriver at ”det er vanskelig å se at den innklagede artikkelen er journalistisk motivert”. Vi mener at en sak som berører så mange har redaksjonell interesse, og noterer at generalsekretærens synsing er på siden av de vurderinger som er gjort i en rekke redaksjoner.

Mange

At Nettavisens artikkel ikke er signert begrunner Stavrum med at det var flere journalister som arbeidet med å hente inn informasjon til artikkelen.

– I denne saken ble byline droppet fordi det ville se rart ut på trykk med en samlebyline med mange forfattere på en såpass liten sak. Det er en vurdering som ble gjort på desken, som også redigerte de enkelte bidragene sammen, og er en praksis som ikke er helt uvanlig – verken hos oss eller hos andre.

Stavrum mener skillet mellom markedsføring og redaksjonelt produkt er ivaretatt ved at journalistene har omtalt konkurrerende metoder for salg av gull og sølv. Artikkelen viser til et søk på ordet gull på Finn.no lenket til Finns forside. Samtidig har man også sett hva som befinner seg for salg på QXL.

I tillegg viser redaktøren til at leserne er blitt gjort oppmerksomme på at Gullvekten er en samarbeidspartner.

– I klagen blir en rekke spørsmål stilt ut i luften, og det er en fare for at spørsmålene kan bli hengende hvis vi ikke kommenterer dem. På den annen side følger Nettavisen redaksjonell sedvane og etikk når vi normalt ikke kommenterer interne arbeidsprosesser og kildeforhold til konkrete artikler, skriver Stavrum i tilsvaret.

Angrep

Det hører til sjeldenhetene at Norsk Presseforbunds generalsekretær benytter seg av initiativretten sin. Noe også Stavrum påpeker.

– Avslutningsvis vil vi uttrykke overraskelse over at Norsk Presseforbunds generalsekretær tar i bruk et så sjeldent virkemiddel som sin initiativrett overfor en enkeltartikkel – uten å ha gjort forsøk på å kontrollere fakta på forhånd med oss.

Stavrum forteller at med tanke på at PFU praktiserer utvidet offentlighet, så reageres det på at Nettavisen «blir angrepet» i form av en klage, uten at det har vært noen dialog i forkant.

– Vi har respekt for saksmengden i PFU og mener både klager og den innklagede gjør lurt i å forsøke å løse mulig uenighet uten å belaste PFU.