NRK felt i PFU

NAV fikk gjennomslag for sin klage mot Skup-hedret dokumentar. Men én i utvalget tok NRK i forsvar.

NRK er felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for Brennpunkt-dokumentaren «NAV: Diagnose mens du venter», samt påfølgende dekning av saken i Dagsnytt, Dagsrevyen og på nrk.no. 

Felt

Brennpunkt-dokumentaren, som mottok Skup-diplom i mars, handler om to personer som har slitt med å få rett til stønad. NAV mener det er flere faktafeil i NRKs dekning av saken, at de ikke har fått samtidig imøtegåelse, usaklig presentasjon og at utelatelse av viktig faktainformasjon.

PFU konkluderer med at NRK har brutt god presseskikk for manglende kontroll av opplysninger, samt at NAV ikke har fått tilstrekkelig mulighet til samtidig imøtegåelse.

Som eksempel trekkes det i uttalelsen fram at det ligger utenfor etatens ansvarsrområde å reise for å se på arbeidsforholdene i forbindelse med en søknad om å gå godkjent en yrkessykdom. 

Samtidig understreker PFU i uttalelsen at det er viktig at mediene setter et kritisk søkelys på statlige og private institusjoner. 

Forsvarte NRK

Under diskusjonen støttet de fleste opp under uttalelsen. Men journalistrepresentant Martin Riber Sparre sa at han ble i tvil da han leste den om han kunne stille seg helhjertet bak konklusjonen:

– Det er åpenbart at dette er en sak NRK har jobbet lenge og grundig med. For meg fremstår det som at NAV dels selv er skyldig i at ting er blitt uklare. De har ikke bidratt etter beste evne til sakens opplysning, slik jeg ser det.

Sparre ga uttrykk for en bekymring for den undersøkende journalistikken dersom medier kan felles på mindre feil i store saker. 

Nøyaktighet

Journalisten fikk en viss støtte for sin bekymring, men øvrige utvalgsmedlemmer tok til orde for heller å presisere viktighet av gravende journalistikk i uttalelsen.

– Jeg er enig i at det er en risiko for å bli felt når man er villig til å gå inn i store saker. Det kan være enkeltting, men da kreves det ekstra stor varsomhet i slike saker, sa Henrik Syse, som representerer allmennheten.

Presseforbundets generalsekretær, Per Edgar Kokkvold, var ikke enig med journalistrepresentanten. Han sa at han ser viktigheten av at PFU ikke gir uttalelser som gjør at gravende redaksjoner kvier seg for å gå inn i store saker, men han mener det ikke er noe i NAV-uttalelsen som kan tolkes slik av NRK.

– Av noen kan dette tolkes som kampanjejournalistikk, og da må man være ekstra nøye på at journalistikken kommer i havn. NAV har heller ikke fått medhold i alt de har klaget på, sa Kokkvold.

Powered by Labrador CMS