Fallitterklæring fra PFUs sekretariat

Kan sage over egen grein ved å henlegge klage på TV 2, skriver Anders Cappelen.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hvis Pressens Faglige Utvalg (PFU) nekter å behandle en godt fundert og profesjonelt skrevet klage på uetisk journalistikk, sager utvalget av greinen det sitter på.

Dette kan være i ferd med å skje hvis PFU i morgen følger PFU-sekretariatets forslag om å avvise nevrokirurg Per Kristian Eides siste PFU-klage på TV 2.

PFU-sekretariatet og PFUs måte å avvise klager på, er å henvise dem til såkalt forenklet behandling. Det innebærer at sekretariatet, som ledes av Kjersti Løken Stavrum, skriver en innstilling der det konkluderes at god presseskikk åpenbart ikke er blitt brutt.

Det blir ikke gjennomført tilsvarsrunde i klagesaker som ”forenkles”, og innklaget redaksjon trenger ikke svare på noe. På neste PFU-møte avgjør så PFU-medlemmene om innstillingen skal følges eller ikke. Det er ikke kjent hvor mange ganger PFU har ”snudd” en innstilling om forenklet behandling, en kvalifisert gjetning er i under enn i 1 prosent av tilfellene.

Forenklet behandling betyr at PFU ikke realitetsbehandler klagen. Og PFU følger altså sekretariatets innstilling i anslagsvis 99 prosent av ”forenklet-klagene”. Her ligger det derfor en stor mulighet for sekretariatet til å utøve vilkårlig makt og i praksis nekte å behandle en klage fra en bestemt klager.

I 2010 ble 67 klagesaker avgjort ved forenklet behandling. I 2014 var tallet 194, etter en økning på nesten 33 prosent fra 2013. I første halvår i år ble 110 klagesaker avgjort på denne måten. Økningen har med andre vært dramatisk i senere år, og større enn økningen i det totale antall klager.

Det er liten tvil om det i mange klager som henvises til forenklet behandling, åpenbart ikke foreligger presseetiske brudd. Spørsmålet er om det i det sterkt økende antall saker som forenkles, også finnes godt funderte klager, hvor det minst er tvil om det foreligger brudd på  Vær varsom-plakaten. Å avgjøre om det er brudd eller ikke er, som kjent, ingen eksakt vitenskap.

22. juni i år behandlet PFU 54 klager på 76 nyhetssaker som ble publisert av TV 2 i 2012 og 2013, der TV 2 blant annet påstod at Eide hadde skadet pasienter som deltok i et forskningsprosjekt han er leder for. PFU-sekretariatets innstilling var full frifinning i nesten samtlige klager, og på alle de vesentlige punktene. Dette aksepterte ikke PFU, og foretok en av sine sjeldne ”snuinger”.

2. februar i år dekket TV 2 Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssaken der Eides forskningsprosjekt ble gransket. Tilsynet frikjente Eide for nesten samtlige av beskyldningene TV 2 hadde rettet mot ham, og fastslo blant annet at det var umulig å si at det var forskningen som skadet pasientene. I to tv-sendinger 2. februar fortsatte likevel TV 2 å påstå at det var Eides forskning som skadet pasientene, og unnlot å referere Helsetilsynets konklusjon på dette punkt.

Dette er utelatelse av en helt sentral faktaopplysning, og brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om faktakontroll. Det var dette Avisa Nordland ble dømt for i Høyesterett i desember 2014. Eide hadde i god tid før publisering gitt TV 2 sin imøtegåelse av påstanden, men TV 2 overså den. Dette er brudd på Vær Varsom-plaktatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Eide klaget så dette inn for PFU i august i år. Undertegnede hjalp ham med klagen. Etter mitt syn er det presseetiske bruddet her åpenbart. Det er i det minste åpenbart at det er stor tvil om det er et presseetisk brudd eller ikke. Når en slik klage henvises til forenklet behandling, er dette et eklatant misbruk av ”forenklings”-instituttet.

På PFUs møte i morgen tirsdag 24. november, skal PFU avgjøre om PFU-sekretariatets innstilling blir fulgt.

Her er lenker til henholdsvis Eides protest mot sekretariatets innstilling, den opprinnelige klagen, og PFU-sekretariatets innstilling om henleggelse.

Powered by Labrador CMS