Faksimiler BT 7. og 17. mars.
Faksimiler BT 7. og 17. mars.

Bergens Tidende felt i PFU på to punkter

Har brutt punkt 4.14 og 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Publisert Sist oppdatert

Etter en del diskusjon i Pressens faglige utvalg (PFU), kom utvalget fram til at Bergens Tidende (BT) har brutt punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, og 4.14 om samtidig imøtegåelse i Vær varsom-plakaten (VVP).

Det var i vår at Bergens Tidende (BT) omtalte Bergen barne- og familiesenter avdeling Sudmannske. Avisen skrev at institusjonen som utreder foreldres omsorgsevne fikk «krass kritikk» i to ferske dommer.

Tittelen på saken var «Fikk sønnene tilbake etter åtte måneder». Bufetat mente at BT hadde brutt Vær varsom-plakaten (VVP) på fire punkter: 3.2 , 4.1, 4.14 og 4.17.

– Filmet hele døgnet

Kvinnen som fikk sønnene sine tilbake etter en dom i tingretten, hadde vært på familiesenteret til observasjon før hun mistet foreldreretten, og beskrev overfor avisen oppholdet som et fengsel:

– Jeg ble observert eller filmet hele døgnet. Om natten satt de utenfor døren min og lyttet til barnegråt. Alt ble lagt merke til.

I en senere avisartikkel, ble en jordmor som har fulgt mødre til familiesenteret intervjuet. Hun karakteriserte institusjonen slik:

– På Sudmannske sitter angsten i veggene. Jeg opplever stedet som kaldt og klinisk.

Erkjente upresishet

Bufetats avdeling på Sudmannske reagerte på omtalen og klaget BT inn for PFU. Etaten reagerte på manglende samtidig imøtegåelse og faktiske feil i det som ble publisert. Det gjør også PFU i deres konklusjon.

Bufetat skrev i klagen at det var feil at de som observeres overvåkes døgnet rundt:

– Filming skjer i korte sekvenser på 3 til 10 minutter og alltid etter avtale med familien. Det filmes kanskje 1 til 2 ganger i uken.

De skriver videre at de som bor på institusjonen ikke blir observert når de er inne i leilighetene sine, og de kan gå ut og inn av institusjonen som de vil.

I sitt tilsvar til klagen, erkjente BT at det var upresist å sitere kvinnen på at hun ble filmet eller observert døgnet rundt:

– Vi hadde vært tjent med en formulering som var mer vanntett. Med hele døgnet mener vi ikke kontinuerlig og 24 timer i strekk, men at observasjonen kan finne sted til alle døgnets tider. Klager tolker formuleringen i verste mening, etter vårt syn.

Savner samtidig imøtegåelse

Avisen mener likevel at etaten gjennom et skriftlig spørsmål fikk mulighet til å imøtegå påstanden om filming. BT hadde stilt dette spørsmålet til institusjonen:

«Begge mødrene sier de følte seg overvåket og redde under oppholdet. Hva tenker du om dette?».

Det mener PFU ikke var tilstrekkelig detaljert, og at avisa ikke ga institusjonen god nok mulighet til å imøtegå påstandene fra intervjuobjektene.

– Når jeg leser saken får jeg inntrykk av at det ikke bare tas stikkprøver, men at de blir observert og overvåket hele døgnet. Hvis det ikke stemmer, bør BT gjøre jobben sin ordentlig og undersøke ordentlig og stille de spørsmålene, sa Liv Ekeberg, representant for journalistene i PFU.

Ekeberg mente at BT måtte være helt sikre på at institusjonen hadde forstått hvilke påstander som ville komme fram i saken.

– Ut ifra dét mener jeg at det er et klart brudd på 4.14, sa hun.

Powered by Labrador CMS